Fiskeri i Kenya | WWF Denmark

Fiskeri i Kenya rel=
© © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Bæredygtigt fiskeri og fiskeriforvaltning

WWF arbejder for at opnå en bæredygtig forvaltning og udnyttelse af de marine ressourcer i Kenya som bidrager til forbedrede levevilkår og indtægtsmuligheder for fattige kystsamfund.
En stor del af det fiskeri, som foregår  langs Kenyas kyst og indenfor landets havområde  er fortsat illegalt, ubæredygtigt, ulovligt og ureguleret, selvom der i de senere år er skete store fremskridt mod øget bæredygtighed i fiskerilovgivningen og forvaltningsplaner. Efterspørgslen på marine ressourcer både nationalt og internationalt er steget voldsomt og det øger fangstpresset, specielt på de mest eftertragtede arter som hummer, blæksprutter, tun etc. Ulovlige fangstmetoder, udefrakommende fiskere, bifangst, forurening og fældning af mangroveskove er alle medvirkende årsager til at havets ressourcer i Kenya er under pres og dermed vanskeliggøres de små kystsamfunds muligheder for et opnå et bedre livsgrundlag.
 

Løsningsmodeller gennem samarbejde

For at sikre varige og bæredygtige løsninger for kystfiskeriet i Kenya, støtter vi WWF Kenyas Coastal Kenya Programme, som bringer myndigheder, erhvervslivet og civilsamfundet sammen i skabelsen af fælles løsninger på bl.a. de marine udfordringer. Med udgangspunkt i styrkelsen og kapacitetsopbyggelsen af lokale BMUs (Beach Management Units), som består af lokale fiskere, forarbejdere og opkøbere, og andre civilsamfundsorganisationer  fremmer vi en samarbejds- og dialogkultur blandt alle interessenter, så både forandringsprocesser og konflikter håndteres demokratisk, sagligt, åbent og inddragende. Det mener vi giver de bedste resultater både for havets ressourcer og for de mænd og kvinder, som nu og i fremtiden er afhængige af dem. Vores indsatser er for tiden koncentrerede i 3 geografiske prioritetsområder langs den 600 km lange kyst, nemlig kystregionerne Lamu, Kilifi og Kwale, som tilsammen har en befolkning på lidt over 2 millioner mennesker.