WWF-krav: Regeringen skal skrue bissen på over for krybskytter | WWF Denmark

WWF-krav: Regeringen skal skrue bissen på over for krybskytterNyhed lagt på den 27 juli 2015   |  
Afrikansk elefant i nationalpark i Tanzania
© WWF
Krybskytteri i Afrika har nu nået et så voldsomt niveau, at den danske regering må lægge økonomisk og politisk pres på regeringer i Afrika og aftagerlande som Kina og Vietnam.
 
I løbet af de sidste fire år er to tredjedel af elefantbestanden i Tanzania forsvundet. Samtidig stiger krybskytteri mod næsehorn i Sydafrika eksplosivt og er mangedoblet i løbet af de seneste år. Sådanne tal er langt fra enestående.
 
Årsagen er simpel: Efterspørgslen på elfenben og næsehornshorn er enorm i asiatiske lande som Kina og Vietnam.
 
Situationen er nu så alvorlig, at den danske regering må på banen, samle andre EU-lande under fanerne og lægge pres på regeringerne i aftagerlandene i Asien, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden.
 
- Vi er dybt bekymrede over situationen, og derfor må regeringen skrue bissen på. Der er behov for, at eksempelvis Kina og Vietnam presses til at styrke politi- og toldindsatsen og også gennemfører oplysningskampagner, der reducerer efterspørgslen, siger Thor Hjarsen, biolog i WWF Verdensnaturfonden. 

- I Afrika kan der også gøres en stor indsats i forhold til at stoppe korruption og bestikkelse af eksempelvis embedsmænd, toldere og havnemyndigheder, ligesom det er nødvendigt at øge kontrollen i nationalparkerne. Det vil være oplagt, at Danmark kobler sådanne krav til den økonomiske støtte, vi giver, siger Thor Hjarsen videre. 

At tage så skrappe midler i brug er nødvendigt, fordi krybskytteriet i dag ikke længere kun udgør en trussel mod naturen og de truede dyr. Det er blevet en sikkerhedspolitisk problematik, efter flere terrororganisationer og kriminelle netværk nu finansierer nogle af deres aktiviteter med penge, som stammer fra krybskytteri.
 
- Alt taler for, at indsatsen for at stoppe krybskytterne skal have endnu større politisk fokus end i dag – også herhjemme. Efterforskning og oplysning må styrkes og straffene må øges. Ikke kun af hensyn til næsehorn og elefanterne, men også af hensyn til de tusindvis af uskyldige mennesker, der er påvirket af kriminelle og terrororganisationers aktiviteter, siger Thor Hjarsen. 

Ud fra et biologisk synspunkt er det også problematisk, at de store pattedyr falder for krybskytternes våben.
 
- Når næsehorn og elefanter udryddes over store områder i Afrika, betyder det naturligvis noget for naturen. Hele økosystemet vil ændre sig, da de dyr har stor betydning for dynamikken i vegetationen, når de æder blade, knækker grene og træer og roder rundt i vandhuller. Planters mulighed for frøspredning påvirkes også negativt, når disse store dyr udryddes. Det vil i sidste ende påvirke andre planteædere, fugle og i sidste ende rovdyr og ådselædere, fastslår Thor Hjarsen. 
Afrikansk elefant i nationalpark i Tanzania
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus