WWF er forfærdede: Olieselskaber vil bore i truede gorillaers nationalpark! | WWF Denmark

WWF er forfærdede: Olieselskaber vil bore i truede gorillaers nationalpark!Nyhed lagt på den 16 maj 2012   |  
Congo Dyr Gorilla Skov Regnskov
Gorilla gorilla beringei Mountain Gorilla Family at play Virunga National Park, Dem.Rep.of Congo
© Martin Harvey / WWF
Sidste år kunne WWF Verdensnaturfonden fortælle den glædelige nyhed, at de sjældne bjerggorillaer i Den Demokratiske Republik Congo for en stund var sluppet af med en stor trussel. Landets regering havde trukket en tilladelse til olieudvinding i gorillaernes hjem, nationalparken Virunga, tilbage, mens der blev lavet en grundig uvildig miljøundersøgelse, som kunne afgøre om det vil være forsvarligt eller ej at bore i området, som er er opført på FN’s liste over verdens kulturarv.

Beslutningen blev truffet efter en storstilet underskriftsindsamling i WWF og med pres fra andre NGO’er. Globalt blev der samlet over 30.000 underskrifter ind. Men det blev en stakket frist for de truede bjerggorillaer, for selvom den uvildige miljøundersøgelse endnu ikke er færdig, er det britiske oliefirma SOCO alligevel gået i gang med en række forundersøgelser til boringer i Afrikas ældste nationalpark under påskuddet, at de skal bidrage til den uvildige miljøundersøgelse. WWF frygter, at flere selskaber vil følge trop.

Bjerggorillaernes hjem

En fjerdedel af de folkekære menneskeaber lever i Afrikas ældste nationalpark Virunga, som ud over gorillaerne også er rig på mange andre sjældne dyr og planter. Området er også afgørende for en stor del af lokalbefolkningens indtjening i form af bæredygtigt fiskeri og turisme.

WWF opfordrer stadig den congolesiske regering til at garantere, at der ikke kommer til at foregå olieudvinding i parken, hverken nu eller fremover, da det vil sætte årtiers succesrige arbejde med at bevare Virungas natur lysår tilbage.

Parken er en enestående naturmæssig perle og har et kæmpe turistpotentiale. At bore efter olie her vil sende den på en naturmæssig katastrofekurs. Det er ubegribeligt, at man overhovedet er kommet på den tanke især nu, hvor de mange års arbejde med naturbevarelse er begyndt at bære frugt. Den nyeste optælling viser, at bestanden af bjerggorillaer er steget med over 26 procent i løbet af de sidste syv år,” siger Maj Manczak fra WWF Verdensnaturfonden, der jævnligt besøger området.

Aktivister mod boringerne modtager dødstrusler

Situationen er anspændt og flere lokale aktivister i Virunga nationalpark har modtaget truende telefonopkald. Aktivisterne melder, at de er blevet kontaktet af to endnu uidentificerede personer, som har truet dem med, at de ville blive slået ihjel, hvis de fortsatte deres kritik mod det britiske SOCO, der for nylig annoncerede deres planer om at bore i og udenfor Virunga nationalpark. SOCO benægter at have noget med de truende telefonopkald at gøre. WWF er bekymrede for medarbejdernes sikkerhed og beder nu myndighederne om hjælp.

Det gør WWF:

  • Gennemfører en omfattende kampagne med det formål at sætte præcedens mod udvinding af olie og mineraler i verdenkulturarvsområder og forhindre at olieselskaber går ind i Virunga nationalpark.
  • Lægger vedvarende pres på de involverede olieselskaber og investorer bag disse selskaber og deres regeringer.
  • Lobbyer i EU, som i mange år har givet økonomisk støtte til Virunga nationalpark. Denne investering i Afrikas ældste nationalpark og verdens kulturarv vil gå tabt, hvis der gives tilladelse til at bore.
  • Styrker fælles lobbyindsats mellem civilsamfundets organisationer og på europæisk plan gennem etablering af koalitioner.
  • Sætter Virunga nationalpark på dagsordenen under Rio+ 20 i samarbejde med FN’s kontor for ansvarlig virksomhedsførelse Global Compact.
Congo Dyr Gorilla Skov Regnskov
Gorilla gorilla beringei Mountain Gorilla Family at play Virunga National Park, Dem.Rep.of Congo
© Martin Harvey / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus