Den østlige lavlandsgorilla nu kritisk truet | WWF Denmark

Den østlige lavlandsgorilla nu kritisk truetNyhed lagt på den 06 september 2016   |  
Grauer's gorilla in Kahuzi-Biega National Park in eastern Democratic Republic of Congo (DRC)
© Carlos Drews / WWF
Et katastrofalt fald i bestanden får den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN til at omklassificere den østlige lavlandsgorilla fra 'moderat truet' til 'kritisk truet' på den såkaldte rødliste over truede arter. 

Baggrunden for den triste omklassificering af den østlige lavlandsgorillaer i Congo er, at den er i katastrofal tilbagegang. Nu er der blot 3.800 tilbage – mod omkring 17.000 i 1995. En tilbage gang på 77 procent over to årtier.

Det viser undersøgelser foretaget af WCS (Wildlife Conservation Society), ICCN (Institute Congolais pour la Conservation de la Nature) og IFF (Fauna & Flora International) tidligere på året.

Wake-up call
- Det katastrofale fald i antallet af de østlige lavlandsgorillaer i Congo, der først og fremmest skyldes krybskytteri og ødelæggelse af levesteder, er et wake-up call til den congolesiske regering og de internationale naturbeskyttelsesorganisationer om at handle nu. Ellers uddør en af vores allernærmeste slægtninge simpelt hen, siger programleder for skov og biodiversitet og WWF Verdensnaturfondens wildlife-ekspert, Bo Normander.

WWF opfordrer den congolesiske regering til hurtigst muligt at formalisere etableringen af Itombwe naturreservatet ’Itombwe Nature Reserve’ og støtter dens ledelse. 

WWF: Rebeller må fjernes
- Vi har allerede en detaljeret, overordnet strategi for bevarelse af disse gorillaer, men der mangler til gengæld tilstrækkelig sikkerhed i området til at kunne sætte planen i værk. DR Congo og det internationale samfund må fuldt ud forpligte sig til at genetablere fred i denne del af det østlige Congo ved at fjerne rebellernes tilstedeværelse, genoprette ro og orden og give lokalesamfundene mulighed for at reetablere sig, siger WWF-landedirektør for DR Congo, Claude Muhindo.

- Den østlige lavlandsgorilla, også kaldet Grauers gorilla, er den største af alle primater, og den er unik for det østlige Congo. Regeringen og de internationale beskyttelsesorganisationer må gøre alt, hvad de kan for at sikre, at en af vore allernærmeste slægtninge overlever. Men opgaven er enorm – med uroligheder og væbnede oprørere, der hæmmer beskyttelsen af lokalbefolkningen og af naturressourcerne. Hvis man ikke er i stand til at redde denne underart af gorilla fra udryddelse, så er der meget lidt håb for andre, mindre karismatiske arter i Congo-bækkenet, siger WWF Verdensnaturfondens wildlife-ekspert Bo Normander.

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN afholder frem til 10. september verdenskongres på Hawaii. Siden det i april kom frem, at bestanden af den østlige lavlandsgorilla er styrtdykket, har WWF presset på for at få den klassificeret som 'kritisk truet' på IUCN-rødlisten. 

FAKTA:
WWF har støttet etableringen af ’Itombwe Nature Reserve’, og samarbejdet med den congolesiske naturbeskyttelsesorganisation ICCN om styrkelse af lov og orden i området, herunder indsatser rettet mod krybskytteri, en forbedring af arealudnyttelsen og fysisk planlægning.

Itombwe Nature Reserve er et af de vigtigste tilbageværende levesteder for den østlige lavlands-gorilla i Congo.

Itombwe ligger nordvest for Tanganyikasøen og dækker et areal på 5.732 kvadratkilometer. Det svarer til Sjællands størrelse. Området er dækket af tæt bjergskov og skovsavanne og ligger i højder fra 900 til 3.475 meter.

En af hovedårsagerne til det store fald i antallet af østlige lavlandsgorillaer er minedrift. Minerne ligger typisk i afsides liggende egne. Det betyder, at minearbejderne typisk skaffer sig føde ved at gå på jagt. Og her er gorillaer højt værdsat på grund af deres store størrelse, og fordi de let spores.   

Støt WWF's arbejde med de store menneskeaber: Bliv WWF Gorillapartner nu.
Grauer's gorilla in Kahuzi-Biega National Park in eastern Democratic Republic of Congo (DRC)
© Carlos Drews / WWF Forstør
Grauer's gorilla in Kahuzi-Biega National Park in eastern Democratic Republic of Congo (DRC).
© Carlos Drews / WWF Forstør
Eastern lowland gorilla (Gorilla beringei graueri), Silverback male. Range: Eastern lowland areas of Central Africa.
© Martin Harvey / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus