Vil olien flyde i Afrikas tropehjerte? | WWF Denmark

Vil olien flyde i Afrikas tropehjerte?Nyhed lagt på den 02 oktober 2013   |  
Virunga draw line træk grænsen
Sunrise behind Mount Mikeno, Virunga National Park, Democratic Republic of Congo (formerly Zaire), Africa.
© © naturepl.com / Christophe Courteau / WWF
Verdens øjne hviler lige nu på Virunga Nationalpark i hjertet af Afrika. En stor trussel nærmer sig det urgamle tropeparadis, der rummer en sjælden biologisk rigdom af skovelefanter, regnskov, vulkaner samt nogle af verdens sidste bjerggorillaer. Uden for det unikke naturparadis, gør det britiske olieselskab, Soco, sig nemlig klar til at indtage parken for at udvinde olie, hvilket kan få katastrofale konsekvenser. Kampen om energikilderne vil afgøre Virungas skæbne, og det er vigtigere end nogensinde, at der bliver truffet bæredygtige valg.

Afrikas ældste og mest artsrige nationalpark

Flodhestene driver ud på dagens første dukkert. En koncert af fuglesang og abeskrig vågner inde fra regnskoven. Og oppe på vulkanernes bjergsider begynder de allermindste i bjerggorillaflokken at tumle rundt. Det er morgen i Virunga, Afrikas ældste og mest artsrige nationalpark i det østlige DR Congo. Men lytter man til de seneste udmeldinger fra den congolesiske regering, bliver den farverige morgenidyl måske snart overdøvet af bulldozere og mænd med orange arbejdstøj. Det congolesiske parlament overvejer nemlig at ændre miljølovgivningen, så der åbnes for olie- og mineraludvinding i landets beskyttede naturområder. Hvis dette sker, vil det britiske olieselskab Soco International få tilladelse til at bore efter olie i Virunga, og parken vil miste sin status som FN verdensarvsområde. Virunga er med andre ord placeret ovenpå en farlig guldmine.

”Soco er i den seneste tid begyndt at lave undersøgelser i området for at lokalisere olien. Udvinding kan have store uoverskuelige konsekvenser for de flere tusinde mennesker, der bor i parken, og de mange sjældne arter, som ikke findes andre steder i verden. Derfor sender WWF et stærkt opråb til olieselskabet og regeringen i DR Congo om at rulle alle olieplanerne tilbage med det samme,” fortæller Maj Manczak, der arbejder med Virunga i WWF Verdensnaturfonden.

Når man løfter et palmeblad

WWF har siden midten af 1980’erne været til stede i Virunga for at beskytte de truede bjerggorillaer. Trods mange udfordringer i parken med bevæbnende konflikter, vulkanudbrud, omlægning af skov til landbrug og den omfattende illegale trækulsproduktion, er det med intensiv beskyttelse lykkedes at få bestanden til at vokse. I dag er der mindst 880 bjerggorillaer mod cirka 786 i 2010. Det er en stigning på hele 10 procent. Men jagten på det sorte guld i Virungas undergrund kan drive gorillaerne på flugt og forværre den højspændte konflikt mellem militser og hæren i området:

”Selvom olieudvindingen vil foregå ved søen Lake Edward og ikke midt i gorillaernes levested i skoven, kan støjen fra maskiner og seismiske målinger i jorden forstyrre dyrelivet, herunder den sårbare gorillabestand. Det viser erfaringen fra andre steder. Vejbygning og rørlægning fører til rydning af vegetation og dyrenes levesteder bliver dermed fragmenteret, hvilket også giver lettere adgang for krybskytter i parken,” forklarer Maj Manczak og fortsætter:

”Dertil kommer den store risiko for udslip, der altid er forbundet med olieudvinding, ligesom forurening af luft, jord og vand også belaster naturen. Det vil være ekstremt vanskeligt, hvis ikke umuligt at rydde op efter et oliespild i et område som Virunga.”

Tomme fiskenet

Naturen udgør livsgrundlaget for de mennesker, der bor i parken. Fiskeriet ved Lake Edward giver eksempelvis mad på bordet til mere end 20.000 mennesker i området. Selvom Soco hævder, at man ikke vil skade miljøet, kan boringerne betyde forurening af søen og dårligere forhold for fiskeri.

”Regeringen i det fattige land ser muligheder i olien. Men det er usikkert om de lokale vil næppe opleve nogen økonomisk gevinst. Tværtimod risikerer de at blive ladt tilbage med skadelige olieudslip, tomme fiskenet og stor forurening, når olieeventyret er slut,” siger Maj Manczak.

Grønne potentialer i Virunga

Men oliejægernes indtog i Virunga er ikke den eneste trussel mod parkens mangfoldige natur. Udbredt fattigdom betyder, at de lokale udnytter parkens ressourcer på ubæredygtige måder. Den omfattende produktion af trækul, der er en vigtig energikilde til madlavning, gør hvert år enorme indhug i regnskoven, hvor blandt andet de truede bjerggorillaer lever. Trækulsproduktion fra Virunga er en kæmpe industri, der ofte er illegal og involverer både militæret og bevæbnede grupper.

Men der kan opnås en langt større økonomisk gevinst på sigt, hvis skovene bevares. Økoturisme, produktion af ren energi, fiskeri og god skov- og parkforvaltning kan danne ramme om en langt mere bæredygtig udvikling for naturen, dyrelivet og for de lokales fremtidsmuligheder.

”Olie og skovrydning vil ødelægge parkens natur. Der findes mere langsigtede og økonomiske rentable alternativer til olieudvinding og illegal trækulsproduktion. Potentialet i Virunga er kæmpestort. En ny WWF-rapport viser, at Virungas naturrigdomme kan generere tusindvis af arbejdspladser og en værdi på over 1,1 milliarder dollars om året, hvis skov, fiskeri, turisme og energiproduktion bliver forvaltet bæredygtigt under fredelige forhold,” påpeger Maj Manczak.

Energi med vandets kraft

Udviklingen af vedvarende energi er en del af løsningen, hvis man vil skabe udvikling og bekæmpe fattigdom blandt de lokale i Virunga. Vandkraft er en af de energikilder, der ikke lægger pres på parkens skovressourcer og som samtidig kan bidrage til den lokale udvikling. I byen Mutwanga har opførelsen af et nyt vandværk forsynet 10.000 lokale med energi og været med til at skabe nye arbejdspladser og forretningsmuligheder. Det er det udviklingsmønster, vi bør satse meget mere på, forklarer Maj Manzcak:

”Ren energi og bæredygtig udvikling går hånd i hånd og kan danne rammen om fremtidens naturbevarelse i Virunga. Adgang til vedvarende energi er en af de vigtigste parametre for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i den fattige del af verden. Det kan give bedre muligheder for at levere undervisning og sundhedsydelser, reducere luftvejssygdomme forårsaget af røg fra afbrænding af trækul og brænde og åbner samtidig for en mere effektiv udnyttelse af lokale ressourcer og udviklingen af nye produktive erhverv. Det er en vigtig udvikling i en tid, hvor det er absolut nødvendigt at vi bevæger os væk fra de fossile energikilder og investerer i de bæredygtige.”

TALFAKTA:

880 – bjerggorillaer er der tilbage i den frie natur.
20.000 – mennesker lever af fiskeri i Virunga – en beskæftigelse, der kan komme under pres, hvis der bores efter olie under søerne.
+3.000 – dyre- og plantearter findes der i Virunga.
300.000 – har allerede skrevet under på WWF’s underskriftindsamling for at få Soco til at stoppe deres olieplaner.
45.000 – job kan Virunga skabe inden for fiskeri, turisme og vandkraft.
600 – flodheste er der tilbage i Virunga. For kun 30 år siden var der omkring 30.000 i parken.

Virunga draw line træk grænsen
Sunrise behind Mount Mikeno, Virunga National Park, Democratic Republic of Congo (formerly Zaire), Africa.
© © naturepl.com / Christophe Courteau / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus