Skov i Afrika | WWF Denmark

Skov i AfrikaKenya Tømmer Skov rel=
Timber from Tanzania is transported by bicycle to Lunga Lunga Handicraft Co-operative Society on the border in Kenya. Lunga Lunga Handicraft Co-operative Society was set up in 2004. This illegal centre is located in no-man's land between the Kenyan and Tanzania border to utilise wood from the farms and forests of both countries. Kenya.
© Brent Stirton / Getty Images

Pres på skovene

I Uganda arbejder WWF for langsigtet national og regional planlægning, der skal sikre bæredygtig og ansvarlig produktion og investeringer i skovsektoren, stoppe illegal handel med træ og trækul og sikre de truede menneskeabers levesteder.
Store skovområder er blevet omlagt til landbrugsjord eller på anden måde er under pres i de lande, vi arbejder i i Afrika. I Tanzania og Kenya står kun 10 procent af den oprindelige kystskov tilbage som små og fragmenterede pletter. I Uganda er en tredjedel af skovdækket forsvundet mellem 1990 og 2005.

Nogle af årsagerne til den ubæredygtige og ofte illegale udnyttelse er:
  • Omlægning af skov til landbrug pga. den voksende befolkning
  • Utilstrækkelig regulering af skovhugst olie og minedrift i skovområder
  • Et voksende marked for trækul, tømmer, vildt og andre skovprodukter
  • Svag naturressourceforvaltning
  • Dårlig regeringsførelse
  • Efterspørgsel på biobrændsel.

Lokalbefolkningen og civilsamfundet

WWF's arbejde inddrager lokalbefolkninger og lokale organisationer, så de aktivt deltager i en bæredygtig produktion og forvaltning af naturressourcerne. Derved kan lokalbefolkningens adgang og ret til at bruge ressourcerne i skovene sikres samtidig med, at skoven ikke bliver overudnyttet. WWF arbejder sammen med andre civilsamfundsorganisationer, som spiller en central rolle ved at advokere for lokalbefolkningens interesser og holder regeringer og virksomheder ansvarlige

Den private sektor

WWF presser på for at skovvirksomheder ændrer den måde, de driver forretning på. Vi arbejder ikke kun med virksomheder, som er best in class.  Vi etablerer udfordrende og konstruktive dialoger med virksomheder, der er i stand til at køre en reel og varig forandring mod miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed til gavn for mennesker og natur.

Regeringen

Regering og myndigheder spiller en helt central rolle i forhold til at regulere de måder, som skoven bliver udnyttet på. Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i lovgivningen og det politiske rammeværk. Vi arbdejder endvidere for at standerne indenfor nationale skovforvaltninger bliver hævet og for at øge gennemsigtigheden i skovsektoren, sikre lokalbefolkningens interesser: Det betyder blandt andet, at der skal ske en fair fordeling af skovens ressourcer.
 
	© naturepl.com/Andy Rouse / WWF
Mountain gorilla (Gorilla beringei beringei) close up of eye, Volcanoes NP, Virunga mountains, Rwanda
© naturepl.com/Andy Rouse / WWF