Illegal skovhugst | WWF Denmark

Illegal skovhugst rel=
© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Kortlægning af den illegale skovhugst

I de områder, hvor WWF Verdensnaturfonden arbejder er kombinationen af svag skovforvaltning, udbredt korruption og store økonomiske interesser i tømmer og udbredelse af landbruget bevirker, at den illegale skovhugst har let spil mange steder.
Når tømmer bliver ulovlig hugstet og solgt udenom systemet har det konsekvenser for naturen og befolkningen. 
 

Nogle af disse er at:

  • Træer bliver fældet uden hensyn til miljøet, og skovene bliver ødelagt. Det går ud over lokalbefolkningen som er afhængig af skovens ressourcer og services
  • Staten mister betydelige indtægter i form af tabte skatter og afgifter, der kunne være anvendt til udviklingsformål, som ville komme lokalbefolkningen til gode
  • Tømmeret, der er hugstet uden, at der er blevet betalt skatter og afgifter, presser markedsprisen på tømmer ned. Det fungerer som et incitament for at andre illegale skovhuggere følger samme praksis. Der er tale om en ond cirkel.


Samarbejde med civilsamfundet

WWF arbejder sammen med andre civil samfundsorganisationer på at kortlægge den ulovlige skovhugst i de lande, hvor vi arbejder. Dette bruger vi i vores evidensbaserede lobbyarbejde overfor regeringen og politikere, ligesom vi lægger pres på den private sektor.