Mekong | WWF Denmark

MekongTiger Dyr Mekong rel=
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and Vietnam.
© Choong Joon LAI / WWF

Økonomisk udvikling slider på naturen

WWF arbejder i Mekong-regionen for at fremme en bæredygtig udvikling, hvor biodiversiteten bliver beskyttet og mennesker trukket ud af fattigdom.
Landene i omkring Mekong-floden undergår en hastig økonomisk udvikling - som desværre ofte foregår på bekostning af miljøet.

Det er vores overbevisning at dette bedst sker ved at fremme ansvarlige produktioner – hvor naturressourcerne anvendes på forsvarlig vis, samtidig med at der skabes væsentlige indtægter til lokalbefolkningerne.

Vi arbejder primært i Myanmar og Vietnam med

 • Bæredygtig energi udvikling og adgang til energi
 • Bæredygtig skovforvaltning
 • Bæredygtig akvakultur
 • Bæredygtig produktion og business

Sådan arbejder vi

Vi arbejder altid lokalt og globalt på samme tid. Det vil sige, at vi er i dialog med den lokale befolkning og beslutningstagere samtidig med at vi påvirker poitikere og markeder såvel regionalt som internationalt.

Læs mere om WWF's arbejde i Mekong, på vores internationale hjemmeside

Vores overordnede mål

Vores mål i regionen er at fremme en bæredygtig udvikling. Med det mener vi ansvarlig omgang med regionens naturressourcer og respekt for regionens biodiversitet - samtidig med at millioner bliver trukket ud af fattigdom.
tiger,partner,banner,støt 
	© WWF
© WWF

Mekong-regionen i Sydøstasien har sit navn fra den 4.800 km lange flod, der sætter stort præg på regionen – på den lange rejse fra Tibets højland til det enorme delta i det sydlige Vietnam. Der findes enorm biodiversitet i denne region, der dog er under stadig stigende pres pga. den rivende økonomiske udvikling.

Nogle af de største udfordringer for miljøet kommer fra:

 • Udvidelser og intensiveringer af plantagedrift og landbrug
 • Vandkraftværker
 • Minedrift
 • Infrastruktur
 • Akvakultur
 • Illegal handel med dyr og planter
 • Klimaforandringer - Mekong-deltaet er et af de mest sårbare deltaer i verden.
De fleste af disse udfordringer er opstået i kraft af blandt andet mangelfuld arealplanlægning, fattigdom, og myndigheders og virksomheders prioritering af kortsigtet økonomisk udvikling.