Akvakultur & Mangroveskov | WWF Denmark

Akvakultur & MangroveskovNye metoder redder mangrove, rejer og miljø

Store områder med mangrove er allerede blevet ryddet for at give plads til den hastigt voksende reje-industri. WWF arbejder med at introducere nye produktionsmetoder.
Vietnam er en af verdens største producenter af tigerrejer. Produktionen foregår primært i den sydlige del af landet i jorddamme eller rismarker. Ofte var disse områder tidligere dækket af mangroveskov. 

Mangroveskov er ryddet - løsningerne er der

Store områder med mangrove er allerede blevet ryddet for at give plads til den hastigt voksende reje-industri. Men tigerrejer kan sagtens opdrættes uden at det går ud over Mangroven.

WWF introducerer produktionsmetoder, som tager hensyn til skoven og omfatter skovrejsningsprogrammer.

ASC-certificering

Produktionsmetoderne kommer i spil via certificeringer. WWF har gennem de sidste fem år samarbejdet med regeringer og eksperter på at udvikle verdens første globale markedsbaserede standarder (ASC-certificering) for ansvarligt opdræt af varmtvandsrejer (bl.a. tigerejer). 

Rejefarmerne skal bl.a. leve op til følgende krav om at beskytte mangroven:

  • Begrænse vandforureningen
  • Undgå brug af antibiotika
  • Opdrætte rejerne mere ansvarligt og hensynsfuldt
  • Kun bruge foder som på sigt kun kommer fra bæredygtige kilder med vegetabilske tilsætningsstoffer.

Lokale producenter – globale markeder

Rejefarmere og importvirksomheder har stor interessse i at få ASC-certificeret deres rejer, så de kan få adgang til det globale markede for dokumentere bæredygtigt seafood. Supermarkeder i EU, USA og Japan er efterspørger allerede ASC.

Det er især de pengestærke og godt organiserede farmere, som klarer sig bedst i kapløbet om at komme først med ASC. De små producenter er sjældent godt organiseret og mangler ofte den fornødne kapital til at være med i globale certificeringsordninger.

De små lokale producenter skal styrkes

Men over haldelen af Vietnams produktion af tigerrejer leveres af små rejeproducenter, Det rummer betydelige sociale muligheder, hvis disse producenter er med i udviklingen. Derfor arbejder vi på at sikre, at de små rejeproducenter fra det sydlige Vietnam også får gavn af ASC og det nye marked. Vi arbejder konkret på at samle rejeproducenter i projekter og grupper og træne dem i, hvad der skal til for, at de kan opnå ASC-certificering.

 

Mekong Vietnam Rejefarm Fisk 
	© Adam Oswell / WWF Greater Mekong
Shrimp Farm, Vietnam, Mekong Delta
© Adam Oswell / WWF Greater Mekong

Forbedret sporbarhed

Jo flere der efterspørger miljømærkningen ASC, des flere vil omlægge til certificerede produktionsforhold.
Med ASC-certiceringen følger en række krav. Der skal være styr på, at den ASC-reje, som man f.eks. køber i et dansk supermarked også kommer fra den jordam eller rismark, hvor rejer produceres efter ASC-standardernes krav.

Øget sporbarhed giver forbrugere og firmaer mulighed for at købe bæredygtigt ind - og dermed påvirke rejeindustrien til at fortsætte udviklingen mod mere ansvarlig produktion.