Energi | WWF Denmark

EnergiThailand Bioenergi Biomasse Ris Landbrug rel=
© Adam Oswell / WWF

Udbygning af vedvarende energi i Mekong

WWF arbejder med udbygning af vedvarende energi i Vietnam og Myanmar samt på regionalt niveau på tværs af alle Mekong-landene. Her arbejde WWF for at styrke den politiske prioritering af bæredygtig energiudvikling samt at lokal- og civilsamfund bliver hørt og respekteret i beslutningsprocesser omkring udbygning energisektoren.

Vedvarende energi, der kommer alle til gode

WWF arbejder på at den vedvarende energi der vil blive udbygget over de kommende år - i særlig grad vandkraft og bioenergi - ikke vil få negative konsekvenser for natur og økosystemer og samtidig også komme de fattigste i befolkningen til gode.

Det er et gunstigt tidspunkt at begynde arbejdet på, da priserne på vedvarende energiteknologier er faldet kraftigt de senere år. Endvidere har Vietnam svært ved at producere nok elektricitet fra kul og vandkraft i stor skala. Disse dækker i dag størsteparten af produktionen

I Vietnam har regeringen i mange år holdt prisen på elektricitet kunstigt nede. Det har betydet ugunstige rammevilkår for den vedvarende energisektor. 

Endvidere har de lave priser på de konventionalle energiformer i Vietnam medført, at investorer ikke har villet lægge penge i udviklingen af den relativt dyrere vedvarende energi.
WWF, medlem,banner,støt 
	© WWF
© WWF