Arter | WWF Denmark

ArterFrø Regnskov Dyr rel=
Rough-coated tree frog (Philautus quyeti), discovered in Vietnam's Truong Son mountain range. This is one of the new species discoveries found in the Greater Mekong region in 2008.
© Ralph Hendrix / WWF Greater Mekong

Et mekka for arter - også nyopdagede

Mekong-området lægger jord og vand til tusindvis af dyre- og plantearter og hver uge kommer der flere til. Mange er også helt nye arter for videnskaben.
Alene i 2010 blev der fundet 208 nye arter i Mekong, heriblandt 145 planter, 28 krybdyr, 25 fisk og to pattedyr.

En af de nyopdagede arter er den nysende stumpnæseabe, der blev fundet i de fjerne egne af Myanmars Kachin-bjerge. Kendetegnende for aben er dens helt flade næse, der gør, at den nyser, når det regner, da den får vand i næsen.

Et tilflugtssted for tigre og elefanter

Kayah-Karen Tenasserim er en bjergrig region på grænsen mellem Thailand og Myanmar. Regionen er hjemsted for en af de største samlede bestande af tigre. Den er også hjem for den største bestand af vildtlevende elefanter i Sydøstasien.

Trusler mod tigrene

Historisk set har Mekong været levested for et meget stort antal tigere, men i dag er der ikke mere end omkring 100 individer tilbage, fordelt på Cambodja, Laos og Vietnam.

Der er en række trusler mod bevarelsen af tigrene og elefanterne, blandt andet den fortsatte politiske ustabilitet i Thailand og mangel på engagement fra interne og eksterne interessenter. Krybskytteri er en af de største trusler mod tigeren, og konflikten mellem mennesker og elefanter i området truer elefanternes fremtid.

De sidste næsehorn

Mekong har gennem århundreder været hjemsted for et stort antal Java-næsehorn, der frit kunne bevæge sig omkring i hele regionen. I oktober 2011 blev det dog bekræftet, at det sidste af Vietnams Java-næsehorn var udryddet, skudt af krybskytter.

Den allersidste bestand af Java-næsehorn findes nu i Indonesien ikke langt fra Mekong, nemlig i Ujong Kulon reservatet på det vestlige Java. Der er nu kun mindre end 50 individer tilbage, og krybskytteri truer også denne gruppe. Java-næsehornet er dermed kritisk truet, da truslen for naturkatastrofer i området er stor, og da eventuelle sygdomme hurtigt vil sprede sig i den lille population.

Mekongs bankende hjerte

I regionens hjerte er den 4800 kilometer-lange Mekong-flod, der løber gennem de seks lande i regionen, og spreder sig gennem et utal af bifloder. Floden rummer en lang række spændende arter:
  • Verdens største ferskvandsfisk, ferskvandspigrokken. Den kan veje op til 600 kg og have en længde på mere end 4 meter
  • Mekongs kæmpemalle er verdens tredjestørste ferskvandsfisk med sine op til 350 kg og er kritisk truet
  • Mekongs floddelfin er på listen over akut truede dyrearter. Det anslås, at der kun er omkring 70 eksemplarer tilbage. Truslen mod floddelfinen er ikke rettet mod den selv direkte, men skyldes tilfældig bifangst i fangsten af andre fisk, og ødelæggelse af dens levesteder.
tiger,partner,banner,støt 
	© WWF
© WWF
 
	© WWF
Greater Mekong Rapport 2011 forside
© WWF