Sydøstasien kan droppe kul og blive grønne | WWF Denmark

Sydøstasien kan droppe kul og blive grønneNyhed lagt på den 28 juni 2016   |  
Mekong Power Vision WWF
© Mekong Power Vision WWF
Landene I Sydøstasien satser på en voldsom udbygning af deres kulkraft i de kommende år. Regionen ligger faktisk på en tredjeplads i verden efter Kina og Indien, når det gælder planerne for udbygning af kul. Derfor vil deres udslip af CO2 også stige eksplosivt, hvis ikke planerne ændres. Den gode nyhed er, at det er muligt at skabe en grønnere fremtid, hvor kul bliver erstattet af blandt andet sol og vind.

WWF har lavet en omfattende og realistisk vision for, hvordan Sydøstasiens sorte fremtid kan gøres grøn.  WWF har udarbejdet scenarierapporter for, hvordan Mekong-landenes energifremtid kan blive mere bæredygtig. Kulkraftværkerne skal droppes og erstattes af vedvarende energikilder og en højere energieffektivitet.

De nye rapporter fra WWF viser, hvordan det er muligt for fem lande i Sydøstasien at komme det stigende energibehov i møde med mindre kul og mere grøn energi.

Landene, som er Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodja og Thailand, kan droppe deres kulplaner og i stedet få en grøn fremtid, hvor energibehovet er dækket af tæt på 100 % vedvarende energi - primært sol- og vandenergi, allerede i 2050.

WWF arbejder for at få indflydelse på de nationale regeringers energipolitik. Og flere steder går det fremad. F.eks. i Vietnam, som er den største kul-forurener, og Myanmar, hvor WWF er stærkt tilstede og har møder med det politiske niveau om landenes fremtidige energiplaner.

Det er specielt i Vietnam og Myanmar de helt store slag skal stå,” siger seniorrådgiver I WWF Verdensnaturfonden, Trine Glue Doan, som har taget del i udviklingen af WWF’s nye scenarierapporter.

Myanmar gennemgår lige nu en enorm politisk og økonomisk udvikling. Der er endnu ikke udbygget med kulkraftværker i landet, så det er lige nu og her, at vores alternativer skal komme i spil. Energibehovet stiger hos befolkningen sideløbende med at levestandarden højnes, så der skal handles hurtigt, og vi er godt i gang”, siger Trine Glue Doan.

Mekong landenes efterspørgsel på energi vokser markant. Der er stadig 50 millioner personer, der ikke har adgang til pålidelig elektricitet I Myanmar, Cambodia og Laos. De nuværende nationale energiplaner bygger på kul, gas og ubæredygtig vandenergi. Særligt Vietnam har planer om eksplosiv udvikling af kulkraft – faktisk tegner Vietnam sig for over en tredjedel af den planlagte kulkraft i regionen. Hvis regeringernes nuværende planer bliver ført ud i livet det det føre til alvorlige miljø-, sociale og økonomiske konsekvenser. F.eks. forstærker brugen af kul de klimaforandringer, der allerede påvirker regionen.

Du kan finde alle rapporterne via dette link:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/our_solutions/2050powersectorvision/
 
Mekong Power Vision WWF
© Mekong Power Vision WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus