Tigrenes hjem bliver kørt over af motorveje | WWF Denmark

Tigrenes hjem bliver kørt over af motorvejeNyhed lagt på den 23 november 2016   |  
Alt det røde på dette kort er veje. De går mange steder lige igennem tigrenes levesteder.
© WWF
Boom i infrastruktur: Der bliver banet vej til fire-sporede veje alt for mange steder i Asien lige nu. Med så store veje kan tigrene og andre dele af det rige dyreliv ikke længere bevæge sig frit i skovene, og det har stor betydning for, om tigrene kan overleve.

Tigre har brug for plads og natur for at finde føde og fæller at pare sig med. De har brug for meget plads - i gennemsnit skal én tiger-han have adgang til omkring 80 km2 skov, hvilket svarer til i hvert fald 10.000 fodboldbaner.

Det kan være svært at finde pladsen fremover, hvor der er planlagt flere tusinde kilometer af ny vej i Asien. De mange nye veje kan bringe det internationale mål om at fordoble antallet af vilde tigre fra 3.200 i 2010 til 6.400 i 2022 i fare. Kampagnen kører under TX2, der står for ”doubble tigers” og er et resultat af et tiger-topmøde i 2010 mellem alle de lande, der er hjemsted for tigre.

I lyset af de tusindvis af kiometer ny vej, der krydser gennem skove rundt om i hele Asien, er det ikke længere nok at beskytte tigrene ved at stoppe krybskytteri og overvåge fredede områder, hvor tigrene lever.

- Det er helt afgørende at adressere udfordringen med den voksende infrastruktur ved at indgå i konstruktiv dialog og samarbejde med dem, der planlægger og bygger vejene. På den måde kan vi mindske skaderne, siger Jacob Fjalland, der er international programchef i WWF Verdensnaturfonden.

Der er kun knapt 3.900 tigre tilbage i den vilde natur. Omkring 250 af dem lever i skovene på grænsen mellem Myanmar og Thailand. Netop her arbejder WWF for, at nogle af de planlagte store veje skal tage så meget hensyn som muligt til naturen og de vilde dyr.

Lige nu er der ved at blive bygget en ny vej, som skærer gennem landskabet på grænsen mellem Thailand og Myanmar. Det er en vej, der skal fungere som handelsrute fra Bangkok i Thailand ud til verdensmarkedet via en ny handelshavn i Dawei på Myanmars kyst. Vejen er ødelæggende for det område som tigrene lever i, fordi den splitter deres skovområder op i mindre ø’er.

WWF arbejder for at bevare nogle såkaldte korridorer af skov, som kan fungere som en form for ”dyre-bro”, hvor tigere og andre dyr kan gå fra det ene skovområde til det andet. Samtidig arbejder WWF for at sikre vejen og landsbyerne langs den imod jordskred, oversvømning, udvaskning af jord og forurenede floder som en dårligt planlagt vej vil føre til.

- Vi er ikke imod udvikling og fremskridt, og forsøger derfor ikke at blokere for vejen, men det handler bl.a. om at få myndigheder og entreprenører til at tilpasse vejen, så den får så få skadelige virkninger på natur, dyreliv og den lokale befolkning som muligt, siger Jacob Fjalland.

Der er gode fremskridt i WWF’s arbejde i Myanmar med den del af vejen, der skal gå gennem tigrenes skov.

WWF har igennem længere tid haft en dialog med konstruktørerne af vejen, Ital-Thai Industrial Group, med fokus på at mindske de negative konsekvenser. Arbejdet med at sætte en værdi på naturen i Myanmar, som virksomheder og myndigheder forstår og kan bruge i deres arbejde, er blevet anerkendt på højeste niveau i Myanmars regering. WWF har mødtes med Deputy Minister of Planning and Finance, U Maung Maung Win, for at tale om de muligheder det giver for alle at arbejde med naturressourcer og sunde økosystemer som en vigtig værdi for landet.

WWF’s arbejde i Myanmar er støttet af Aage V. Jensen fonden.

Du kan selv være med til at præge udviklingen ved at blive Tigerpartner hos WWF Verdensnaturfonden.
Klik her.

Du kan læse hele rapporten her.
 
Alt det røde på dette kort er veje. De går mange steder lige igennem tigrenes levesteder.
© WWF Forstør
En tiger krydser en mindre vej. Mange af de planlagte veje er enten fire-sporede eller otte-sporede og derfor umulige at krydse for tigrene.
© WWF Forstør
WWF mødes med Deputy Minister of Planning and Finance, U Maung Maung Win, i Myanmar.
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus