Megadæmning truer gigantisk ferskvandsfisk | WWF Denmark

Megadæmning truer gigantisk ferskvandsfiskNyhed lagt på den 23 juni 2013   |  
Mekong Giant Catfisk / Mekong kæmpemalle
© Zeb Hogan
Et af verdens største og mest sjældne ferskvandsfisk, Mekong kæmpemalle, kan nu være på randen af udryddelse. Det viser en ny rapport fra WWF. 

Xayaburi dæmningen på Mekong floden, som er ved at blive opført i det nordlige Laos, vil nemlig udgøre en uoverstigelig barriere for den gigantiske fisk, der kan blive op til tre meter i længden og veje så meget som 300 kg

"En kleppert på størrelse med Mekong kæmpemallen vil simpelthen ikke være i stand til at overskride denne mega barriere, som dæmningen udgør, hvis den skal nå sine gydepladser længere oppe af strømmen," siger Jacob Fjalland, som er seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.

Antallet af Mekong kæmpemaller er allerede i kraftig tilbagegang på grund af overfiskeri, ødelæggelse af levesteder og dæmninger på Mekong-flodens bifloder. Fiskene har brug for lange, uforstyrrede strækninger af vand for at kunne vandre, og de er afhængige af specifik vandkvalitet og strømningsforhold for at kunne gyde, spise og avle. Arten er på IUCN’s røde liste over kritisk truede arter.

Og WWF’s nye rapport viser nu, at den kontroversielle Xayaburi dæmning kan forstyrre og endog blokere gydning og øge dødeligheden, hvis fiskene passerer gennem dæmningens møller.
Politisk kamp om dæmningen

På et møde i november 2011 i det regionale regeringssamarbejde Mekong River Commission (MRC), der har til opgave er at sikre en bæredygtig udvikling omkring Mekong-floden, aftalte en række af regionens miljøministre at udskyde beslutningen om at bygge Xayaburi og andre dæmningsprojekter på flodens hovedløbindtil yderligere undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser var blevet foretaget.

Men aftalen blev fejet til side et år efter i november 2012, hvor Laos besluttede at gå videre med byggeriet. Laos tog beslutningen på trods af protester fra nabolande og miljøorganisationer som bl.a. WWF. Og nu er Laos altså i fuld gang med at opføre et stort dæmningsbyggeri, der vil gøre voldsom miljøskade på floden.

Danske investeringer i MRC forgæves, når de ryger gennem vandkraftmøllen

Xayaburi vandkraftprojektet er den største geopolitiske udfordring i regionen til dato angående vandsikkerhed, fødevaresikkerhed, bæredygtig udvikling og bevarelse af biodiversitet i Cambodja, Laos, Thailand og Vietnam”. Det konstaterer Jacob Fjalland, som har fulgt sagen i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

Dæmningen vil producere store mængder strøm, som for 95% vedkommende vil blive eksporteret til Thailand, men dæmningen kommer til at betyde, at vandmiljøet ændres drastisk, og at millioner af fattige fiskere og bønder mister indtægter, og i værste tilfælde hele deres livsgrundlag.

Xayaburi projektet og andre planlagte dæmningsprojekter på Mekongflodens hovedløb, truer ikke blot Mekong kæmpemallen med også alle de resultater, som MRC har opnået, ikke mindst takke være en mangeårig støtte fra Danida, som i perioden 2011-2015 bidraget med 65 millioner for at opbygge MRC og dens rolle i regionen.

Kæmpemallens deroute

Kæmpemallen var engang vidt udbredt helt til Myanmar og sydvestlige Kina, og den optrådte i ret stort antal indtil begyndelsen af 1900 tallet. Den er siden styrtdykket, og arten er nu begrænset til Mekong og dens bifloder i Cambodja, Laos og Thailand.

"Kæmpemallen er et symbol for flodens sundhed.. Arten er sårbar over for fiskeritrykket og ændringer i floden miljø – og dermed er dens genoprettelse en vigtig del af en bæredygtig forvaltning af Mekong-bassinet, " afslutter Jacob Fjalland

 For yderligere informationer kontakt

Energipolitisk medarbejder
Jacob Fjalland
WWF Verdensnaturfonden
26522332

Kommunikationsrådgiver
Mie Oehlenschlager
WWF Verdensnaturfonden
31478812
Mekong Giant Catfisk / Mekong kæmpemalle
© Zeb Hogan Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus