Ny dæmning truer sjælden floddelfin | WWF Denmark

Ny dæmning truer sjælden floddelfinNyhed lagt på den 17 marts 2014   |  
Irrawaddy Dolphin
© WWF
Planlagt ny dæmning på Mekongfloden truer sjælden floddelfin og to millioner lokale, konkluderer WWF i ny rapport.

På Mekongfloden i det sydlige Laos lever en gruppe sjældne Irrawaddy floddelfiner på omkring 85 resterende individer. Det er den eneste bestand, som er tilbage i Mekongfloden, og floddelfinen står på den internationale beskyttelsesorganisation IUCN’s røde liste over kritisk truede arter. Nu er arten yderligere truet af Mekong-regionens andet dæmningsbyggeri.

Don Sahong-dæmningen, som skal ligge tæt på delfinernes levested i det sydlige Laos to kilometer fra Cambodja, er det andet – fra de Laotiske myndigheder - godkendte projekt i en række planlagte dæmningsprojekter på Mekong floden.

- Dæmningen vil komme til at blokere flodens hovedløb, hvor fisk og andre vandlevende dyr kan vandre frit - også i tørtiden. Flodens økologi vil blive forstyrret, og dæmningen kan simpelthen skubbe den i forvejen sjældne og truede art ud over udryddelsens rand, forklarer Jacob Fjalland, programleder hos WWF Verdensnaturfonden.

Danida-penge går tabt

Sidste år kunne WWF fortælle, at Mekong kæmpemallen vil blive meget hårdt presset som følge af Mekongflodens første, planlagte dæmning i det nordlige Laos, Xarabury dæmningen. Den omdiskuterede dæmning blev i første omgang standset af ’Mekong River Commission’ (MRC), som blev sat i verden – af blandt andet Danida - for at styrke forvaltningen af Mekong floden, som løber igennem Thailand, Vietnam, Cambodja og Laos.

MRC vurderede, at Xarabury-dæmningen ville få alvorlige implikationer for miljø og lokalbefolkning. Men Laos besluttede til trods for MRC’s indsigelser, at fortsætte bygningen af Xarabury projektet henover hovederne på samarbejdspartnerne. Og i oktober 2013 meldte Laos at det næste projekt, Don Sahong-dæmningen også var blevet godkendt og at planlægningen var i fuldt sving. Til stadighed uden yderligere undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser, som dæmningen vil medføre for flodens cyklus og dyreliv.

- Danida - og dermed danske skatteydere - har investeret mange millioner kroner i styrkelsen af MRC, som nu er ved at blive undergravet som følge af Laos enegang, pointerer Jacob Fjalland og fortsætter, i perioden fra 2011 til 2015 bidrager Danida med i alt 65 mio. kr. til disse projekter, penge, som med Laos trodsige handlinger, kunne ende med at være spildt.

To millioner uden hjem

Mekongfloden rummer det største indlandsfiskeri i verden, og i Cambodja udgør flodens fisk næsten 80 % af befolkningens proteinindtag. Fiskeindustrien er en uundværlig økonomisk indtægt for lokalsamfund langs floden.

Floddelfinen tiltrækker mange turister til området, hvor økoturisme er med til at danne et økonomisk grundlag for det lokale samfund. Og når de miljømæssige konsekvenser af opsætningen af både det nye Don Sahong og det første Xarabury-projekt indtræffer, uden at tage de kommende projekter i betragtning, vil landbrugsjorden langs floden være udyrkelig, vandkvaliteten forringet, sjældne arter forsvundet, og fiskebestandene være styrtdykket.

Omkring to millioner mennesker vil stå uden levegrundlag og vil blive nødsaget til, at flytte væk fra deres hjem.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus