NGO’er fra hele verden sætter deadline for stop mod Xayaburi-dæmning | WWF Denmark

NGO’er fra hele verden sætter deadline for stop mod Xayaburi-dæmningNyhed lagt på den 03 april 2014   |  
Adam Oswell, WWF Cambodia
© Mekongfloden
39 nationale og internationale NGO’er har udstedt en fælles protestdeklaration mod det igangværende dæmningsbyggeri, Xayaburi, på den nedre del af Mekong floden, og opfordrer den thailandske regering til at droppe aftale med Laos om energiforsyning fra dæmningen.

39 NGO’er fra hele verden, herunder WWF, har for nyligt skrevet under på en deklaration i protest mod opsætningen af Xayaburi-dæmningen, den første dæmning i en række af flere projekter på Mekong flodens hovedløb. Det sker i anledning af et topmøde i Bangkok, Thailand, hvor statshovederne fra fire Mekong – lande i det regionale regeringssamarbejde i Mekong River Commission (MRC) vil drøfte udfordringerne omkring Mekong floden og deres regionale samarbejde omkring floden.

MRC har til opgave at sørge for, at projekter på Mekong floden bliver udviklet bæredygtigt. Men frygt for Xayaburi-dæmningens effekt på flodens økosystem, som danner fødegrundlag for mange millioner mennesker, fik Vietnam og Cambodja til at undsige opsætningen allerede ved det første MRC – møde om flodens dæmningsprojekter i 2011.

Alligevel har Laos gennemtrumfet Xayaburi projektet, med Thailand som sponsor, henover hovederne på de andre medlemslande, og uden hensyn til forskningsundersøgelser omkring dæmningens indflydelse på det følsomme flodsystem.

Thailand står til at modtage 95 % af elektriciteten fra det 3.8 mia. dyre vandkraftværk og et syndikat af seks thailandske banker står bag finansieringen, til trods for endda høj usikkerhed omkring projektets finansielle udbytte. Men med det kommende MRC-møde i Bangkok er der stadig håb for en radikal omstilling.

- Det er endnu ikke for sent at stoppe opsætningen af dæmningen, inden den volder uigenkaldelig skade for flodsystemet. Men det kræver at Thailand tager sig sammen og handler ansvarligt, blandt andet ved at trække deres aftale med Laos tilbage, indtil MRC-landene er blevet enige om en ansvarlig håndtering af dæmningerne på floden, siger Jacob Fjalland, leder af WWF’s u-landsprogram.

Mekong floden er kilde til det største indlandsfiskeri i verden og brødføder særligt den fattige befolkning i flere lande. Fiskene i floden har brug for at vandre lange strækninger og behøver specifikke forhold på de områder, hvor de kommer i løbet af deres livscyklus. Dæmningen vil kappe disse vandringsveje og gøre fiskenes gydepladser utilgængelige. Ifølge forskere vil dæmningen blive en katastrofe for et af verdens største ressource skatkamre.

I deres deklaration betegner NGO koalitionen Xayaburi-dæmningen som værende på verdensplan en af de mest ødelæggende dæmninger under opsætning, og den udgør til dags dato den største trussel på tværs af landegrænser i relation til fødesikkerhed, bæredygtig udvikling og regionalt samarbejde omkring Mekong floden.

- Projektets vurdering af dets miljømæssige indvirkninger på Mekong floden lever på ingen måde op til den internationale videnskabelige standard. I fællesskab med 38 andre organisationer opfordrer WWF derfor Thailand til at trække deres forhastede aftale med Laos tilbage, frem for at bygge flodens fremtid på en fejlagtig analyse med katastrofale konsekvenser for millioner af mennesker, afslutter Jacob Fjalland.
Adam Oswell, WWF Cambodia
© Mekongfloden Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus