Dansk biodiversitet | WWF Denmark


 
	© Rune Langhoff/WWF

Dansk biodiversitet

Så langt er Danmark med biodiversitet

I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020.
WWF Verdensnaturfonden har især fokus på Danmarks truede natur i havet og i skovene. Begge steder er beskyttelsen stadig mangelfuld og vi er endnu langt fra målet om en bæredygtig udnyttelse.

Vi er i løbende dialog og forhandling med både politikere, myndigheder, virksomheder og andre interessenter.

WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening har siden 2012 dokumenteret status på Danmarks indsats i forhold til de 20 ”Aichi-biodiversitetsmål”, som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020. Det er sket i et ”biodiversitets-barometer”.

Status på biodiversitetsbarometeret: 

I 2016 er indsatsen desværre ikke blevet forbedret. Den samlede vurdering viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 biodiversitets-mål, altså halvdelen af målene. Kun ét af målene har Danmark opfyldt. For otte andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark: 
  • 1 mål er opfyldt (Mål 16 om Nagoya-Protokollen om adgang til genetiske ressourcer) 
  • 8 mål er i fremdrift siden basisåret 2010, men ikke tilstrækkeligt til, at målene forventeligt kan nås i 2020 
  • For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet, men status quo i forhold til basisåret 2010 
  • For 2 mål er der decideret tilbageskridt i forhold til at nå målet (Mål 10 om sårbare økosystemer og Mål 20 om finansiering) 
  • 1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark (Mål 18 om oprindelige folks viden).