Dansk biodiversitet | WWF Denmark


 
	© Rune Langhoff/WWF

Dansk biodiversitet

Så langt er Danmark med biodiversitet

I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020.
WWF Verdensnaturfonden har især fokus på Danmarks truede natur i havet og i skovene. Begge steder er beskyttelsen stadig mangelfuld og vi er endnu langt fra målet om en bæredygtig udnyttelse.

Vi er i løbende dialog og forhandling med både politikere, myndigheder, virksomheder og andre interessenter.

WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening har siden 2012 dokumenteret status på Danmarks indsats i forhold til de 20 ”Aichi-biodiversitetsmål”, som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020. Det er sket i et ”biodiversitets-barometer”.

Status på biodiversitetsbarometeret 2017: 

  • 2 mål er godt på vej til at blive opfyldt (målene om bekæmpelse af invasive arter og adgang til genetiske ressourcer).
  • For 7 mål er der gjort utilstrækkelige fremskridt.
  • For 8 mål er der ikke gjort fremskridt overhovedet.
  • For 2 mål er der sket deciderede tilbageskridt (målene om folkeoplysning og finansiering).