Ulven breder sig i Danmark. Og det er en god nyhed | WWF Denmark

Ulven breder sig i Danmark. Og det er en god nyhedNyhed lagt på den 20 marts 2017   |  
Gråulv.
© Steffan Wistrand/WWF
Efter knapt 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark, og den har nu bredt sig fra Jylland til Fyn.  WWF Verdensnaturfonden er begejstret over ulvens genindvandring i Danmark

Af Susanne Lildal Amsinck, chef for Dansk Natur, WWF Verdensnaturfonden. Indlægget blev bragt den 18. marts i dagbladet Politiken

Efter knapt 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark.

Det er vi meget begejstrede for hos WWF Verdensnaturfonden. Den første, bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012. Siden er der observeret ulve og indsamlet DNA-spor i store dele af Jylland, og forskere fra Københavns Universitet har netop rapporteret om spor af ulv på Fyn.

Ulven er efter vores opfattelse en naturlig del af dansk og europæisk natur. Og der er rigeligt med føde til ulvene i Danmark i form af råvildt og kronvildt. Ulvens genindvandring i Danmark skal ses i lyset af, at den er kommet tilbage til de områder, hvorfra den i sin tid blev udryddet. Derudover er ulven beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Danmark er dermed forpligtet til at værne om ulvens eksistens og undgå jagt og forstyrrelser i dens yngle- og rasteområder.

I stedet for at frygte ulven, bør vi være glade og stolte over, at vores danske natur er blevet beriget med et af Europas allerstørste rovdyr. WWF opfordrer til, at vi fra dansk side overvinder vores frygt og gør op med de mange myter og fordomme, der eksisterer om ulven, og i stedet retter fokus på fakta og skaber plads i den danske natur til ulven.

En af myterne om ulven er, at den i stort omfang angriber husdyr som får, lam, geder eller kalve. Der er korrekt, at ulve kan finde på at dræbe de nævnte husdyr, men tyske undersøgelser dokumenterer, at husdyr kun udgør 0,6 procent af ulvenes fødevalg.

En anden udbredt myte om ulven er, at de angriber større husdyr som heste, køer og æsler. Fakta er, at der kun findes meget få dokumenterede eksempler på, at det er sket.

Vi har forståelse for, at ulvens genindvandring til Danmark kan give anledning til bekymring især for borgere, som har husdyrhold. Her er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at den danske stat yder kompensation for skader, som ulve har forvoldt på husdyr.

Staten yder også – som noget nyt - tilskud til opgradering af eksisterende hegn, så fåre- og gedehold sikres mod eventuelle ulveangreb. Denne ordning er pt. begrænset til områder omkring Holstebro, men ordningen kan med fordel udbredes til resten af landet.

Vi er også fuldt opmærksomme på, at mødet mellem mennesker og dyr, især større dyr, er ikke altid er problemfrit. Tænk blot på de vilde elefanter i Afrika og Indien, som på grund af tab af levesteder kommer tættere og tættere på landsbyer, – eller isbjørne i Grønland, der søger længere ind mod bygderne efter føde, fordi havisen skrumper. Men hvis vi forventer, at andre lande påtager sig et ansvar for at beskytte og leve i sameksistens med de vilde dyr, bør vi i Danmark følge trop. Alt andet vil runge hult.

Vi hilser derfor ulven hjerteligt velkommen tilbage til Danmark.
Gråulv.
© Steffan Wistrand/WWF Forstør
Gråulv.
© Sergey Gorshkov Forstør
Ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur og kan have positive effekter på økosystemet.
© Klein & Hubert / WWF Forstør
Chef for Dansk Natur, Susanne Amsinck, WWF Verdensnaturfonden.
© WWF DK Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus