Naturen vender tilbage i Filsø | WWF Denmark

Naturen vender tilbage i FilsøNyhed lagt på den 16 september 2012   |  
WWF-logo
© WWF
WWF Verdensnaturfonden har med største glæde været vidne til, at et stort landbrugsområde i Vestjylland i efteråret 2012 er ved at blive genskabt som en sø, der vil tilføre området meget store naturværdier.

VI fulgte med stor interesse med, da Aage V. Jensen Naturfond i januar 2011købte et 23 km2 stort areal på ejendommen Filsø mellem Vejers og Henne nordvest for Varde. Arealet består af områder med klitheder og den tidligere næststørste sø i Danmark, Filsø.

Filsø var frem til omkring 1950 blevet næstet totalt afvandet, udtørret og kultiveret og sat under plov. Dermed forsvandt et enestående fugleliv. I 1990 var der endog etableret en stor svinefarm lige midt i området.

De grønne organisationers kamp

I årene 2006-08 kæmpede de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden i fællesskab for at etablere drømmen om at genskabe Filsø som et værdifuldt naturområde. Flere møder med miljøministrene i denne periode vakte umiddelbart statens interesse for at opkøbe området af datidens ejere, Filsø A/S.

Aktionærerne i selskabet bad også bestyrelsen om at undersøge mulighederne for et salg. De fire organisationer var på besøg hos ejerne af Filsø og argumenterede for en ide om naturgenopretning og måske gøde interessen for den våde drøm. Miljøministeren måtte dog i 2008 erkende, at staten ikke havde de nødvendige formodentlig 200-300 millioner kroner. Prisen på landbrugsjord var på det tidspunkt meget høj.

Aage V. Jendens opkøb vakte glæde

Glædeligt var det derfor, da Aage V. Jensen Naturfond sidste år var i stand til at opkøbe det store område. Med naturgenopretningen af Filsø, der nu er i gang, vil området få en enestående betydning for et alsidigt fugleliv, omgivet af klitheder og plantager. Landbrugsbygninger bliver fjernet, tre pumpestationer nedlagt, digerne omkring søen fjernet og afvandingskanalerne opfyldt.

Søen vil få et areal på omkring 9 km2 og bliver landets sjettestørste sø. Nogle marker vil blive bevaret på begge sider af søen, hvor bl.a. meget store flokke af gæs kan søge føde. Der etableres også flere P-pladser og udsigtspunkter langs søens vestlige bred. Fugletårne bliver etableret, hvorfra det rige fugleliv og flokke af kronvildt kan opleves. Dertil kommer gangbroer og lange vandrestier, hvorfra naturen kan nydes.

Etableringen af søen begyndte i juli, og hele anlægsarbejdet forventes endeligt gennemført november 2012, hvorved et enestående naturområde er genskabt.
WWF-logo
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus