Europa-Parlamentet kaster klimaet over bord | WWF Denmark

Europa-Parlamentet kaster klimaet over bordNyhed lagt på den 16 april 2013   |  
Gas Canada Arktis Klima
A flare test of a gas well is conducted in the Canadian Arctic, King Christian Island, Canada.
© National Geographic Stock/ O. Louis Mazzatenta / WWF
Et snævert flertal i Europarlamentet har i dag undermineret en hurtig genopretning af EU's kriseramte kvotesystem. Med deres afvisning af Connie Hedegaard og kommissionens forslag er de ved at kaste EUs lederskab på klimaområdet over bord.

- Europaparlamentarikerne har i dag mistet deres troværdighed på klimaområdet. De har truffet en stokkonservativ og kortsigtet beslutning, der kan bombe den grønne udvikling tilbage til forrige århundrede, siger WWFs seniorrådgiver på klima- og energiområdet, Hanne Jersild.

Resultatet er således et tilbageslag for den grønne dagsorden, mener WWF Verdensnaturfonden.

- Resultatet i dag skaber kæmpe usikkerhed om EU’s klima- og energipolitik. Det er et tegn på, at det reaktionære frem for det fremsynede præger den europæiske politik lige nu, siger Hanne Jersild og fortsætter:

- Det kan vi ikke andet end begræde. Den grønne omstilling bør være i hjertet af bestræbelserne på at bringe Europa ud af krisen og tilbage på væksttoget. Det er en fejlslutning med alvorlige konsekvenser, at klima og vækst skulle være hinandens modsætninger.

- Nu er det i stedet afgørende vigtigt, at der bliver sat fart på at gennemføre de strukturelle ændringer i EUs kvotesystem, som var tænkt som næste skridt i processen, siger Hanne Jersild.

- Derudover bør lækagelisten (over virksomheder, der tildeles gratis kvoter) gennemses omgående og forkortes. Det har ingen berettigelse at give gratis kvoter væk, når prisen på kvoterne er syv til ti gange billigere end forventet.

Mens en stribe europæiske klima- og energiministre forud for den afgørende afstemning opfordrede parlamentarikerne til at stemme for forslaget, har Business Europe, Dansk Industri og Dansk Metal opfordret til at stemme imod.

WWF mener, at man gør den europæiske industri en bjørnetjeneste ved at afvise forslaget:

- Den lave kvotepris, der nu forbliver lav og måske endda falder, opildner ikke de europæiske industrier til at modernisere i tide og opnå de konkurrencefordele, der er ved at omstille og energieffektivisere deres produktion før deres konkurrenter, siger Hanne Jersild.

WWF påpeger endelig det paradoksale i, at det var Europa-Parlamentet selv, der bad Kommissionen om at fremsætte et forslag om kvoteudskydelse. Et forslag, som de altså nu har afvist.
Gas Canada Arktis Klima
A flare test of a gas well is conducted in the Canadian Arctic, King Christian Island, Canada.
© National Geographic Stock/ O. Louis Mazzatenta / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus