Naturens dag | WWF Denmark

Naturens dagNyhed lagt på den 08 september 2013   |  
Biodiversity rich old growth forest (Hycranian Temperate Forest) in the Talish Mountains of Southern Azerbaijan
© Hartmut Jungius / WWF
I dag er det Naturens Dag. WWF Verdensnaturfonden støtter Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag og opfordrer alle til at springe ud i nogen af de mange aktiviteter, som blandt andre de to organisationer afholder. Kom ud og lær noget om naturen!

WWF Verdensnaturfonden kæmper for at sikre verdens natur og for at mennesket skal leve i balance med naturen. Vi har i mange år også kæmpet for en bedre beskyttelse af den danske natur.

Naturens Dag er en hyldest til vores fantastiske natur, men også en påmindelse om, hvor sårbar den er og at vi skal handle nu, hvis vi vil bevare den.

I WWF kæmper vi for, at der skabes mere sammenhæng og dynamik i den danske natur – både til lands og til havs. Vi arbejder sammen med andre danske grønne organisationer for at påvirke beslutningstagerne til at prioritere den biologiske mangfoldighed højt i planlægningen og forvaltningen af Danmarks landskaber og havområder. Vi ser frem til at høre mere om regeringens kommende Naturplan Danmark, når arbejdet påbegyndes i efteråret.

Kom med ud i skoven
Udover at byde på fantastiske naturoplevelser er de danske skove hjemsted for en meget stor del af Danmarks truede arter. Derfor er det vigtigt at bevare skovene. Men ligeså vigtigt er det at forvalte skovdriften på den rigtige måde.

Mange truede arter har brug for en type skov med store åbne lysninger og gamle fritstående træer. Denne skovtype kan skabes ved at sætte store græssende dyr ud. Det kunne f.eks. være bisoner som på Bornholm, eller det kunne være andre former for kvæg. Desuden vil der skabes mere plads til biodiversiteten i de danske skove ved at afsætte mere skov til urørt skov, hvor der ikke er tømmerproduktion.

WWF kæmper for en mere vild naturskov med plads til store dyr og dødt ved, som kan skabe hjemsted for insekter og biller. Vi samarbejder med en lang række danske interessenter for at fremme nogle brugbare virkemidler til at skabe skove, som giver bedre vilkår for den danske biodiversitet.

Som en del af det politiske arbejde har vi arrangeret en rundbordssamtale på onsdag, som samler centrale interessenter til en diskussion om biodiversiteten i de danske skove. Vi ser frem til en konstruktivt debat!

Kom med til havs
Danmarks 7.000 lange kystlinje byder også på et væld af naturoplevelser. Under havets overflade findes der også store skove – nemlig store tangskove. Her imellem tangplanterne svømmer myriader af fisk, der søger ly eller leder efter mad. I de danske farvande findes også de helt unikke boblerev, der rejser sig som store skorstene fra bunden og er beboet af bl.a. koraldyr og søanemoner.

De fleste danskere har et forhold til havet, men det er ikke alle, der ved, at også livet under overfladen har brug for et løft. For vores havnatur rummer nemlig desværre også noget af den mest truede natur i Danmark, og der har været en støt tilbagegang i biodiversiteten og miljøtilstanden i havområderne gennem mange år. Det skyldes især forurening med næringsstoffer fra landbruget og overfiskeri eller fiskeri med bundskrabende fiskeredskaber.

Danmark har brug for store beskyttede havområder. Det betyder bl.a., at områderne holdes fri for forstyrrende menneskellige aktiviteter, såsom trawl og råstofindvinding, så havets dyr og planter kan udfolde sig. Derfor arbejder WWF bl.a. hårdt for at få regeringen til at prioritere beskyttelsen af havområderne under EU’s Havstrategidirektiv eller som del af den kommende Naturplan Danmark.

Vi skal passe på den natur vi har, og det er dét Naturens Dag markerer over hele landet. Rigtig god Naturens Dag!
Biodiversity rich old growth forest (Hycranian Temperate Forest) in the Talish Mountains of Southern Azerbaijan
© Hartmut Jungius / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus