Stop trawl-fiskeri i fredede naturområder, Hækkerup! | WWF Denmark

Stop trawl-fiskeri i fredede naturområder, Hækkerup!Nyhed lagt på den 04 december 2013   |  
Fotokonkurrence
Stenrev ved Storebælt
© Martin Nielsen
Fødevareminister Karen Hækkerup skal i morgen diskutere med Folketinget, om der fremover må fiskes med trawl i de beskyttede Natura 2000-områder. De er ekstremt vigtige, hvis vi skal sikre en god og sund havnatur og stoppe tabet i biodiversitet.

Torsdag den 5. december skal fødevareminister Karen Hækkerup forestå en teknisk gennemgang i Folketinget om blandt andet den danske tilgang til fiskeri med bundslæbende redskaber i marine Natura 2000-områder. Områderne er vigtige, hvis vi skal sikre en god havnatur og stoppe tabet i biodiversitet. Fødevareministeriet færdiggjorde i august fiskeriforvaltning til beskyttelse af rev i fire Natura 2000-områder. Men i to af dem er trawlfiskeri stadig delvist tilladt, hvilket er dybt problematisk.

”Der er lagt op til, at der kun oprettes trawlforbudszoner omkring de større revstrukturer i områderne. I området Mejl Flak er det eksempelvis stadig tilladt at "slalom-trawle" inden for området – selvom der findes alger og masser af fisk i andre dele af det beskyttede område. Vi er bekymrede for, at trawlfiskeriet fortsat kan have en ødelæggende effekt på naturen i de beskyttede områder,” forklarer Mette Blæsbjerg, fiskeripolitisk medarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

Fødevareministeriets tiltag er i første omgang målrettet stenrev. En af grundene til, at man vil tillade trawlfiskeri i dele af de fire områder, der nu er lavet fiskeriregulering i skyldes blandt andet, at man bruger en stenrevsdefinition, hvor det kun er store sten og med en høj dækningsgrad, der tæller som stenrev – og ikke naturen, der findes i områderne, hvilket WWF kritiserer skarpt.

Danmark er ikke ambitiøs nok!
Der er og har været rigtig meget debat blandt både interessenter og politikere om Natura 2000. Der har blandt andet været stor utilfredshed med de restriktioner, der er kommet ved Bagenkop på Langeland. Venstre indkaldte fødevareministeren i samråd sidst i oktober, da man er bange for, at Danmark er ved at overimplementere.

”Men vi mener derimod, at Danmark slet ikke er ambitiøs nok, og vi frygter, at man er i gang med en under-implementering. Vi har derfor sammen med en række andre grønne organisationer skrevet til fødevareminister Karen Hækkerup og miljøminister Ida Auken samt Folketingets Fødevareudvalg og Miljøudvalg for at opfordre politikerne til at være ambitiøse på naturens vegne. Vi er meget nervøse for det endelige resultat. Man kan jo frygte, at man i alle de øvrige Natura 2000-områder vil fortsætte med den samme tilgang, som vi har set ved Mejl Flak (se kort til højre). Men vi håber politikerne finder en ambitiøs tilgang!” siger Mette Blæsbjerg.

Det er som følge af denne debat, at Fødevareudvalget har indkaldt fødevareministeren til en teknisk gennemgang om Danmarks implementering af habitatdirektivet torsdag 5. december. Diskussionerne til mødet kan have stor betydning for det videre danske arbejde og tilgang.
Fotokonkurrence
Stenrev ved Storebælt
© Martin Nielsen Forstør
dansk hav, natur, trawl, fiskeri, Natura 2000
Mejl Flak – den røde kasse er selve området og de grønne cirkler er trawlforbuddet.
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus