WWF-krav: Illegal handel med dyr skal bremses af EU | WWF Denmark

WWF-krav: Illegal handel med dyr skal bremses af EUNyhed lagt på den 13 januar 2014   |  
Elfensbenafbrænding i Gabon
© WWF James Morgan
EU-politikerne skal vælge de truede dyrs side, når Europa-Parlamentet på onsdag skal stemme om en resolution om en øget indsats mod illegal handel med truede dyr, lyder det fra WWF

På onsdag den 15. januar skal europaparlamentarikerne stemme om en resolution, der kræver en større indsats fra Bruxelles og de øvrige EU-lande for at bremse illegal handel med truede dyr både i EU og på verdensplan.

WWF støtter forslaget, der er fremsat af det hollandske parlamentsmedlem Gerben-Jan Gerbrandy, helhjertet og beder alle medlemmer om at være med til at sikre, at EU vedtager en stærk resolution mod ulovlig handel med dyr.

Sæt kriminelle ud af spillet
- Illegal handel med dyr er en trussel mod unikke dyrearter som den afrikanske elefant og næsehornet, der trues af udryddelse. EU er en mellemstation for meget af handlen fra Afrika til Asien, og har derfor et ansvar for sikre, at man blokerer for handlen og sætter de kriminelle syndikater, der tit står bag handlen, ud af spillet. Det er nødvendigt, at parlamentet sender et stærkt signal om, at tiden nu er inde til endegyldigt at stoppe illegal handel, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Gitte Seeberg.

Den aktuelle resolution vil sætte skub i initiativer fra EU-kommissionen og medlemslandene for fuldt ud at implementere eksisterende lovgivning både i EU og på nationalt plan, så grænsekontrollen bliver bedre og sanktionerne og straframmen mod forbrydere udbygges og skærpes. Samtidig lægger den op til øget samarbejde og dialog mellem politiet og toldvæsen for at sikre, at der ikke finder handel med produkter fra truede dyr sted i Europa.

Men også øget samarbejde med Afrika er nødvendigt, mener Gitte Seeberg:

Bekæmper også terror
- Øget samarbejde med de afrikanske lande er afgørende for at stoppe de kriminelle aktiviteter, især nu hvor der er flere og flere beviser for, at indtægterne fra den ulovlige handel med dyr er med til at finansiere konflikter og terrorangreb, der underminerer sikkerheden både i Afrika, men også globalt, siger hun.

- Kommissionen har for nylig afsat 12,8 millioner euro til at støtte bedre monitorering i Afrika og det er et godt eksempel på, hvordan EU kan gøre en forskel og stoppe det omfattende krybskytteri, der finder sted, siger Gitte Seeberg.

WWF mener endelig, at EU bør tilslutte sig ledere fra hele verden i en fælles indsats for at hjælpe de relevante lande med at beskytte deres truede dyr, mens der i lande, hvor produkterne bliver købt som eksempelvis Kina, Thailand og Vietnam, skal støttes op om kampagner mod brugen af produkter fra truede arter som næsehorn, tiger og elefant.
Elfensbenafbrænding i Gabon
© WWF James Morgan Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus