WWF: Skæbnetime for EU's klimapolitik | WWF Denmark

WWF: Skæbnetime for EU's klimapolitikNyhed lagt på den 21 januar 2014   |  
Solceller Vedvarende Energi Tyskland Solenergi Klima
Man holding solar panel covered with photovoltaic cells at solar park, Leipzig, Germany.
© National Geographic Stock/ Sarah Leen / WWF
Der er brug for et stærkt og klart signal fra Europa-Kommissionen og Connie Hedegaard, når klimamålene frem mod 2030 fremlægges i morgen, lyder det fra WWF

Den danske klimakommissær Connie Hedegaard fremlægger i morgen onsdag Europa-Kommissionens udspil til EU’s klima- og energimål frem mod 2030.

I kraft af EU’s position som førende på klimaområdet vil udmeldingen få globale konsekvenser, spår WWF Verdensnaturfonden.

- Det er skæbnetime både for EU og for klodens klima. Kommissionens udspil er vigtigt, fordi det vil lægge ambitionsniveauet for EU’s politik og indsats i de kommende år – og det er netop i den periode, vi har den bedste chance for at begrænse den globale opvarmning, som truer menneskets levevis over alt på kloden, siger klima- og energipolitisk seniorrådgiver, Hanne Jersild.

Tre bindende mål, tak!

WWF’s anbefaler, at EU sætter tre bindende klimamål for 2030: En CO2-reduktion på mindst 55 procent i forhold til 1990, et krav om, at mindst 45 procent af energiproduktionen skal komme fra vedvarende energi og endelig et mål om, at der skal foretages energieffektiviseringer på mindst 40 procent i forhold til 2005.

- Vi har ikke sat de mål for sjov. De er et udtryk for den indsats, vi og videnskaben mener, er nødvendig for at løse klimakrisen. Men vi er også realister, for alle meldinger på vandrørene fra Bruxelles tyder på, at kommissionens udspil ikke vil være på det ambitionsniveau, siger Hanne Jersild og fortsætter:

- Det vil være skidt, hvis vi får et tyndt udspil fra kommissionen, men uanset hvad er det vores forventning, at der er behov for, at udspillet bliver skærpet i sin ambition, når forhandlingerne med Europa-Parlamentet og medlemslandene går i gang, siger Hanne Jersild.

En vej ud af krisen
Hun understreger, at en ambitiøs europæisk klima- og energipolitik kan være den vej ud af krisen, som EU leder efter.

- En stor del af EU’s underskud på handelsbalancen stammer fra EU’s betydelige import af fossile brændsler som eksempelvis russisk gas. Vi har heldigvis både masser af vind og sol i Europa, så det gælder om at sikre en langt bedre udnyttelse af de grønne energikilder, som igen og igen har vist sig at skabe både vækst, job og fremgang i Europa, siger Hanne Jersild og tilføjer, at en øget energieffektivitet også vil bidrage positivt til både klimaet og den økonomiske udvikling.

WWF påpeger endelig, at netop et ambitiøst mål for vedvarende energi er vigtigt for Danmark, fordi vi i mange år har tjent godt på vores førerposition på det område.
Solceller Vedvarende Energi Tyskland Solenergi Klima
Man holding solar panel covered with photovoltaic cells at solar park, Leipzig, Germany.
© National Geographic Stock/ Sarah Leen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus