Godt kæmpet, Connie – men der er lang vej endnu | WWF Denmark

Godt kæmpet, Connie – men der er lang vej endnuNyhed lagt på den 22 januar 2014   |  
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF
Europa-Kommissionens netop offentliggjorte udspil til klimamål for 2030 er takket være Connie Hedegaards indsats et skridt i den rigtige retning, men målene er langt fra ambitiøse nok, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden

Europa-Kommissionen og den danske klimakommissær Connie Hedegaard har netop fremlagt målene for EU’s klimapolitik frem mod 2030.

Det er en lettelse, at udspillet – foruden et forslag om 40 procent reduktion i udledningen af CO2 – indeholder et bindende EU-mål for vedvarende energi; ikke mindst set i lyset af, at rygterne har lydt, at der ikke kunne opnås enighed herom i kommissionen, mener WWF Verdensnaturfonden.

Men kommissionens udspil er ikke ambitiøst nok:

- Målet på 27 procent for vedvarende energi er alt for lavt, hvis vi for alvor skal adressere de klimaforandringer, vi står over for. Og det er også en svækkelse, at kommissionen nu lægger op til, at målet kun gælder på EU-plan, og ikke er bindende for de enkelte lande, siger klima- og energipolitisk seniorrådgiver hos WWF, Hanne Jersild.

- Men det trods alt positivt, at det efter lang tids intern kamp i kommissionen er lykkedes Connie Hedegaard overhovedet at kunne præsentere et bindende mål for vedvarende energi.

WWF har forinden dagens offentliggørelse krævet en reduktion i CO2-udledningen på 55 procent i forhold til 1990 samt bindende mål om 45 procent vedvarende energi og 40 procent øget energieffektivitet i forhold til 2005.

- Vi har sat de mål, fordi analyser viser, at det er det nødvendige niveau, hvis EU skal levere sit bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne og holde den globale temperaturstigning under to grader, som er så afgørende for, at vi kan bevare vores levevis, siger Hanne Jersild og tilføjer:

- Der er altså et stykke vej endnu, så vi opfordrer til, at politikerne husker på, at det ikke kun er en gevinst for klimaet, men også økonomien og jobskabelsen, at EU fastholder sin position som førende på klima- og energiområdet. Vi er i dag alt for afhængige af at importere fossile brændsler som eksempelvis gas fra Rusland, og det er spild af ressourcer, når der er masser af sol og vind på vores hjemmebane, der kan udnyttes til fordel for vores økonomi, siger hun.

WWF Verdensnaturfonden mener, at det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet og den danske regering nu kæmper for at ambitionerne i kommissionens udspil hæves, når forhandlingerne går i gang.
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus