Stærk klimalov vil give arbejdspladser | WWF Denmark

Stærk klimalov vil give arbejdspladserNyhed lagt på den 27 januar 2014   |  
WWFs klima- og miljøchef, John Nordbo, og klima- og energiminister Martin Lidegaard ved klimakonferencen COP18
© WWF
En stærk klimalov vil give gevinst på hele det grønne område og være med til at skabe masser af grøn innovation og grønne arbejdspladser til Danmark, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden..

Den melding kommer, efter klima- og energiminister Martin Lidegaard nu åbner forhandlingerne om den klimalov, som blev lovet i regeringsgrundlaget i 2011.

Og klimaloven er et godt værktøj til at nå målet om at gøre Danmark fossilfrit, mener WWF.

- Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler allersenest i 2050. Der er mange ting, som kan gøres her og nu for at få CO2-udslippet ned, men det langsigtede mål nås ikke ved at knipse med fingrene. Der skal en robust mekanisme til at sikre, at langsigtede mål indtænkes i de beslutninger, der træffes i dag. Sådan en mekanisme skal klimaloven levere, siger klimachef i WWF Verdensnaturfonden John Nordbo og fortsætter:

- Det er ligesom med statsfinanserne, hvor vi nu har fået en budgetlov, som skal sikre, at politikerne holder sig på dydens smalle sti.

Dermed vil klimaloven bidrage til at fastholde Danmark i en førerposition på klimaområdet globalt, og det betyder, at danske virksomheder fortsat vil profitere på, at der verden over vil blive efterspurgt flere og flere grønne løsninger.

Vigtigt for Danmark med stærk klimalov
I dag er Danmark i top inden for udvikling og salg af grønne teknologier. Set i forhold til Danmarks størrelse udgør salget af grønne energiløsninger en større andel af BNP end noget andet land i verden. Og det betyder, at en ambitiøs klimalov er vigtigere for erhvervslivet i Danmark end i noget andet land.

- Klimaloven bør blive et vigtigt værktøj til at styrke de danske virksomheders innovation inden for grønne teknologier, siger seniorrådgiver på klima- og energiområdet i WWF Verdensnaturfonden Hanne Jersild og fortsætter:

- Vi mener derfor, at loven bør fastslå, at grøn innovation er en væsentlig prioritet i den danske klima- og energipolitik, og at det blandt andet betyder, at forsknings- og udviklingsmidlerne skal styrkes betydeligt frem mod 2020. Det er ganske enkelt en af forudsætningerne for, at de solide danske kompetencer inden for grøn teknologi, som er opbygget igennem de seneste årtier, også i fremtiden kan udnyttes til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, siger hun.

Europa-Kommissionen har tidligere fastslået, at der frem mod 2020 kan skabes fem millioner job på det grønne område. Det gælder om, at så mange af de job som muligt ender i Danmark, mener WWF, der samtidig glæder sig over regeringens udmelding om, at der skal nedsættes et uafhængigt klimaråd.
WWFs klima- og miljøchef, John Nordbo, og klima- og energiminister Martin Lidegaard ved klimakonferencen COP18
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus