Den sidste is | WWF Denmark

DEN SIDSTE IS - ET ARKTISK FRISTED

WWF arbejder for at beskytte havområdet ud for Grønlands og Canadas nordligste kyster.

Vi kalder området 'Den sidste is' eller 'Last Ice Area', fordi ismodellerne peger på, at det er i dette område, at sommerhavisen også i fremtiden vil lægge sig hver sommer.

Området vil med årlig sommerhavis dermed udgøre et helle for de dyrearter, der er afhængige af havis.

De dyr udgør nemlig ikke bare en vigtig del af de arktiske økosystemer, men spiller også en vigtig økonomisk og kulturel rolle for lokalbefolkningen i området, der derfor også har en naturlig interesse i, at dyrene også findes i fremtiden. 
 
 rel=
Last Ice Area-kort
© WWF Canada

VISIONEN

WWF Verdensnaturfonden vil være med til at kortlægge fremtiden for den sidste is i Arktis.

Beslutning om områdets fremtid skal tages af befolkningerne i Grønland og Nunavut, og de kan forvalte området så dyr og natur beskyttes og sunde levesteder sikres både på land, i havene og på havisen.

Den sidste is har en stor spirituel og kulturel værdi for mennesker i Arktis. Derfor skal det sikres, at der stadig er plads til den traditionelle brug af isen.

Projekt Last Ice Area skal vise verdenssamfundet, at det er muligt at skabe nye veje for forvaltning og suverænitet. Udvikling i dette område skal ske på bæredygtig vis og efter nøje vurdering af konsekvenserne.
 rel=
Isfjelde ved Grønland
© Rune Langhoff / WWF

DERFOR SKAL VI HANDLE

Som en konsekvens af den globale opvarmning ser vi i dag, at den arktiske havis bliver stadig mindre og også tyndere.

Fremskrivninger peger på, at vi i de kommende årtier vil opleve et fortsat tab af havis, både når det gælder den is, der er permanent og den is, der dannes hvert år. Sandsynligheden for at vi vil opleve isfrie somre i Arktis stiger også.

Et helt økosystem i dybet er afhængig af havisen – fra de små dyr, der lever på undersiden af isen til den 18 m lange og 100 tons tunge grønlandshval.

Det arktiske område er hjem for mange arter, der er tilpasset klimaet højt mod nord: hvalros, narhval, hvidhval og grønlandshval, isbjørn, rensdyr og moskusokse. Det dramatiske tab af havis vil fundamentalt ændre livet for de mennesker, der lever af jagt og fiskeri.

Forvaltningsplaner er ikke den bedste måde at bevare den sidste is og de marine økosystemerne på. Kun med en indsats for at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer kan vi bevare isen.

Den bedste mulighed

Men vi mener, at hvis vi planlægger en fremtid for de områder, hvor isen vil bestå længst, giver vi natur og økosystemer de bedste muligheder for at overvinde konsekvenserne af klimaforandringerne.

Internationalt diskuterer man allerede fremtiden for det område, hvor havisen vil bestå længst. Ideen om et ”is-reservat” - et større forvaltningsområde, hvor man gør en særlig indsats for at beskytte levesteder for de arter, der er afhængige af isen - er blevet mødt med en del interesse. Diskussionen føres dog mest i akademiske kredse i dag.

WWF mener, at lokalbefolkningen skal lede forhandlingerne om fremtiden for dette vigtige område. Derfor har vi arbejdet for at sikre, at de oprindelige folks organisationer og beslutningstagerne er både informerede og involverede i arbejdet.

WWF’s rolle er at skabe rammerne for en diskussion af fremtiden for de sidste isdækkede egne, at tilføre tekniske og finansielle ressourcer til studier, forskning og viden og at sikre international koordinering.

I WWF har vi analyseret en række af mulige forvaltningsmodeller for Last Ice Area. Mulighederne er mange – fra nationale til internationale forvaltningsmodeller.

Og modellerne varierer når det gælder udpegning af områder og den langsigtede forvaltning. Eksempelvis kunne Last Ice Area blive stykket sammen af flere områder, hver med lokale forvaltningsmålsætninger, men med et fælles løfte om at bevare de sidste levesteder for de dyr, der lever på isen under hensyntagen befolkningens kulturhistorie og økonomiske behov. 
 rel=
Ittoqqortoormiit, Grønland
© Eva Garde / WWF