Bestand og udbredelse | WWF Denmark

Bestand og udbredelse rel=
The chin of a bowhead whale (Balaena mysticetus) surfaces at Ninginganiq, Nunavut, Canada.
© Paul Nicklen / National Geographic Stock / WWF-Canada
10.000 hvaler tilbage
I dag findes grønlandshvalen i farvandet mellem Grønland og Canada, Det arktiske ocean, Okhotskhavet, Hudson Bugt, Saint Lawrence-bugten, Beringshavet, Tjukterhavet og Beauforthavet. 

De vandrer inden for disse områder, hvilket adskiller dem fra andre store hvaler, der i løbet af sæsonerne fortrækker til mere tempererede havområder uden for Arktis.

Dermed er grønlandshval én ud af kun tre hvalarter (sammen med narhval og hvidhval), der bliver i Arktis hele deres levetid.

Der er anslået 10.000 grønlandshvaler på verdensplan. Mindre end 100 menes at leve i Barentshavet ved Svalbard og mellem 150-200 lever i Okhotskhavet. Andre bestande er i større antal og hvalerne jages af de
oprindelige befolkninger i Grønland, Rusland og Canada. I Grønland er det dog sjældent kvoten fanges op.

Det har i årtier været forbudt at fange grønlandshval i Grønland, men i 2010 blev de første to hvaler i mange år fanget. Kvoten er fortsat på to grønlandshvaler årligt.

Langvarige observationer af bestanden i Bering-Tjukter-Beaufort-området viser, at bestanden er steget siden 1980 trods vedvarende fangst.