Levesteder og økologi | WWF Denmark

Levesteder og økologi rel=
Bowhead whale (Balaena Mysticetus) just under ice, Arctic
© naturepl.com / Martha Holmes / WWF

Verdens ældste dyr?

Grønlandshvalen findes året rundt i Arktis eller Subarktis – i forbindelse med havis eller pakis. Dens bevægelsesmønstre er derfor påvirket af isen lægning om efteråret og smeltning om foråret. Om sommeren gæster hvalen bugter, stræder og flodmundinger. 

Social struktur

Der har gennem tiden været tegn på særlige sociale strukturer blandt grønlandshvaler. Bl.a. er det set, at grupper på op til 14 hvaler indtager føde i V-formation, ligesom grupper med to voksne og en kalv er blevet fulgt, mens de holdt sammen i mindst to uger.

Grønlandshval færdes ofte alene eller i grupper bestående af to-tre individer som har køn og alder til fælles. Større grupper ses for eksempel i forbindelse med vandringer.

Livscyklus:

Fordi grønlandshvaler ikke har tænder, som ofte bruges til at alderbestemme pattedyr, er det svært at vide, hvor gamle de er. Ikke desto mindre viser data, at grønlandshval kan være blandt de længstlevende dyr på jorden.

På baggrund af fund af gamle spydspidser fra harpuner i deres spæk og prøver fra deres øjelinse har forskere fundet frem til, at grønlandshvaler kan blive over 100 år gamle.

En hval, som har indgået i et studie, menes at være over 200 år gammel.

Formering:

Grønlandshvaler parrer sig normalt i de sene vintermåneder, mens fødslen indtræffer i foråret året efter – efter 13 måneders drægtighed. Her føder hunnerne en enkelt kalv, der er mellem fire og fem meter lang.


Diæt:

Grønlandshvalen indtager føde ved med hjælp fra deres store barder at filtrere plankton fra vandet i overfladen, vandsøjlen eller lige over havbunden.

Plankton inkluderer små rejelignende dyr, der kaldes lyskrebs og videnskabsmænd anslår, at grønlandshvalen indtager omkring 100 ton krebsdyr om året.

Grønlandshvalen har et tykt lag spæk, der isolerer mod det iskolde arktiske vand. Om efteråret samles grønlandshval ofte i områder med rige madressourcer – et af de områder er ud for Kangiqtugaapik i Nunavut i det nordlige Canada; et område, som WWF har arbejdet med at gøre til fristed for hvaler.
 
	© WWF
© WWF

Fristed for grønlandshval

En mytisk hval

Se National Geographics optagelser af grønlandshval i Diskobugten