Hvalros | WWF Denmark

Hvalros rel=
Hvalros i Nunavut, Canada.
© Norbert Rosing / National Geographic Stock / WWF-Canada
Hvalros kendes nemt på dens blotte størrelse og dens store tænder. Det er en central art i de marine, arktiske økosystemer.

Tidligere var hvalrossen truet af kommerciel fangst, men i dag kommer den største trussel fra klimaforandringerne.

Der findes tre underarter af hvalros.

Hvalros er beslægtet med sæler og søløver.

Dens mest karakteristiske kendetegn er dens tænder, der hjælper den til at lave huller i isen åbne, til at slås og til at komme op på isflager.

De største hvalrosser kan veje op til to ton.

Hvalros opholder sig til lands og på isflager til havs. De foretrækker dog at opholde sig tæt på kysten, da de jager på relativt lavt vand.

De kan dykke til 100 meters dybde, men finder det meste af deres mad, som primært består af muslinger og andre bundlevende arter, på 20-30 meters dybde.

Hvalrossen er traditionelt set blevet jaget for dens kød, spæk, skind, tænder og ben.

I løbet af de seneste århundreder har voldsom kommerciel jagt drevet dens antal ned, men i dag trues de primært af klimaforandringerne.

Den mindre udbredelse af havis tvinger hvalrossen på land, hvor den er mere udsat.