Det gør WWF for isbjørnen | WWF Denmark

Det gør WWF for isbjørnen rel=
Isbjørnehun med unger, Canada
© naturepl.com / Eric Baccega / WWF

WWF arbejder intensivt for bevarelsen af isbjørnen

Den globale opvarmning og de øgede klimaforandringer er i dag en af de primære trusler mod Arktis og isbjørnen, og klimaforandringerne er derfor et vigtigt fokus for WWF’s globale arbejde.
WWF arbejder dedikeret med spørgsmål om klima og energi. Der arbejdes både på regionalt og nationalt plan fra WWF-kontorer verden over.


WWF går i direkte dialog med regeringer og interessenter og opfordrer til en politik, der kan bremse den globale opvarmning og beskytte isbjørnen og dens levesteder.

Samarbejdet med regeringer er i vigtig fremgang, men der er stadig meget arbejde at gøre for bevarelsen af isbjørnen.

WWF fokuserer især på:

Beskyttelse af livsvigtige levesteder

WWF mener, at det haster at beskytte levesteder for isbjørne, da disse i dag desværre bliver færre og færre på grund af blandt andet klimaforandringerne.

I den forbindelse støtter WWF forskning for at identificere disse levesteder og samarbejder med partnere om at bevare disse områder, som bl.a. de to beskyttede områder; Polar Bear Pass National Wildlife Area i Canada og Russiske Park på den nordlige del af øen Novaya Zemlya nord for Rusland.

Reduktion af industriel påvirkning

WWF er enig i, at det er urimeligt at betegne hele Arktis som ét sted, hvor al industriel aktivitet er forbudt. Arktis er ikke ligesom Antarktis – i Arktis lever der mere end fire millioner mennesker. En del af befolkningen lever på en traditionel måde, men en voksende gruppe ønsker at leve et moderne liv, hvilket er ensbetydende med en voksende erhvervsudvikling.

WWF’s mål er at sikre, at denne udvikling sker på en bæredygtig måde, hvor dyreliv og økosystemer ikke tager unødig skade.

WWF foretager undersøgelser af det arktiske miljø og oplyser om de konsekvenser olie- og gasefterforskning og -udvinding kan få i særligt sårbare områder.

WWF bidrager til at analysere de tekniske kapaciteter, som er til rådighed i Arktis. I samarbejde med forskere er WWF med til at nedsætte risikoen for olieslip i området samt have handlingsplaner parate, hvis uheldet er ude.

Derudover er WWF med til at lave søfartskort over Arktis for at sørge for, at skibe holder sig på afstand fra de mere følsomme naturområder.

Oprettelse af sikre samfund 

Hvis man ikke lever i Arktis, kan man godt tænke, at isbjørnen, med sine mørke øjne og bløde pels, må være en sød og blid bamse. Men folk i Arktis har respekt for isbjørnen, der er et farligt rovdyr. At holde isbjørne og mennesker adskilt er bedst for begge parter.

WWF har iværksat og driver en række lokale initiativer for at reducere konflikter, hvor isbjørne dukker op i lokalsamfundene.

I det nordlige Canada har WWF opsat stålcontainere til madopbevaring, så lokalbefolkningen kan fortsætte med at opbevare deres mad udenfor - i kasser der beskytter mod sultne bjørne.

WWF har også opsat elektriske hegn for at separere hunde og isbjørne.

I Rusland arbejder WWF for at skræmme bjørnene væk fra befolkede områder.

Desuden sponsorerer WWF forskellige undersøgelser i Østgrønland for bedre at forstå konflikter mellem mennesker og bjørne, og afholder workshops, der involverer lokalbefolkningen, så de kan dele deres erfaringer og succeser i henhold til at holde fred mellem mennesker og isbjørne.

Bæredygtig turisme

WWF har i mange år samarbejdet med befolkningen i Arktis om at kortlægge turismens indvirkning på miljøet og isbjørnens levesteder og for at finde måder at begrænser konsekvenserne af turisme.


WWF samarbejder med Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) for at vurdere den konkrete virkning af ”isbjørne-turisme”.

Sikring af bæredygtig jagt

WWF anerkender den indfødte befolknings ret til at jage nogle af de lokale dyrearter som en del af deres livsunderhold. De lokales jagt på de lokale arter i Arktis er ikke en trussel mod dyrenes overlevelse.

Som et led i bekæmpelsen af krybskytteri og illegal handel har WWF hjulpet med til oprettelsen af TRAFFIC, verdens eneste globale organisation, der specialiserer sig i og bekæmper krybskytteri og illegal handel med truede dyr.

Støtte til forskning

For at kunne lave en virkningsfuld bevaringsplan for isbjørnens overlevelse, er det nødvendigt, at vi ved mere om dem og deres måde at leve på.

WWF har gennem lang tid og bidrager fortsats økonomisk til forskning i isbjørne. Det er sket med ønsket om at finde ud af, hvordan isbjørnen blandt andet tilpasser sig klimaforandringerne.

I mere end 10 år har WWF drevet en internetside, hvor man kan følge nogle isbjørne ved hjælp af satellitsendere, når de bevæger sig rundt på havisen eller ind på land.

Trackeren, som sporingsprogrammet kaldes, dækker endnu ikke hele Arktis, men man kan følge isbjørne ved Svalbard, i det nordlige Canada og i Hudson Bugten.

Samtidigt arbejder WWF tæt sammen med lokalbefolkningerne for at lære af deres erfaringer og viden.

Isbjørnens fremtid

Som en konsekvens af den globale opvarmning ser vi i dag, at den arktiske havis bliver stadig mindre og også tyndere. 

Fremskrivninger peger på, at vi i de kommende årtier vil opleve et fortsat tab af havis, både når det gælder den is, der er permanent og den is, der dannes hvert år. Sandsynligheden for at vi vil opleve isfrie somre i Arktis stiger også.

WWF arbejder for at sikre forvaltning af havområdet ud for Grønlands og Canadas nordligste kyster og kalder området 'Den sidste is' eller 'Last Ice Area', fordi ismodellerne peger på, at det er i dette område, at sommerhavisen også i fremtiden vil lægge sig hver sommer.

Området vil med årlig sommerhavis dermed udgøre et helle for de dyrearter, der er afhængige af havis, som blandt andet isbjørnen. 

 
	© Staffan Widstrand / WWF
Isbjørn, Canada
© Staffan Widstrand / WWF
 
	© WWF
© WWF