Status og bestand | WWF Denmark

Status og bestand rel=
Scientist Magnus Andersen from the Norwegian Polar Institute's Polar Bear Tracking Team measuring the girth of a Polar bear (Ursus maritimus) to get an indication of the polar bears health and condition. Svalbard, Norway.
© Jon Aars / Norwegian Polar Institute / WWF

En sårbar art

Nuværende isbjørnebestand

Der findes mellem 22-31.000 isbjørne på verdensplan

Der er anslået 19 specifikke underbestande

Hovedparten af isbjørnene lever på canadisk territorium. Grønland er hjemsted for anslået 2.200 isbjørne på vestkysten, mens antallet på østkysten aldrig er optalt. 

IUCN-status efter land

Internationalt: Sårbar

Canada: Art med særlig bevågenhed

Grønland: Sårbar

Norge: Sårbar

Rusland: Status er usikker. Sjælden/rehabiliterende bestand.

USA: Truet

Tidslinje for arbejde med bevarelsen af isbjørnen

Før 1973
Fra 1600-tallet og frem blev isbjørnebestandene kraftigt reduceret på grund af overfangst foretaget af europæiske, russiske og amerikanske jægere.

1973
Grønland/Danmark, Canada, USA, Norge og det daværende Sovjet underskrev den internationale aftale til bevarelsen af isbjørnen og dens levesteder. Aftalen betød striks regulering af kommerciel fangst.
Den amerikanske regering klassificerede samtidig isbjørnen som truet under ’Endangered Species Act’.

2005
Isbjørnens status blev opgraderet til sårbar af IUCN. Det skete, fordi det blev og fortsat bliver vurderet som sandsynligt, at den samlede bestand af isbjørne vil falde med mere end 30 procent i løbet af de næste 35 til 50 år.

I dag
Selvom flere bestande i dag igen har nået et sundt omfang, er der betragtelige forskelle fra bestand til bestand. Nogle er stabile, nogle lader til at være i vækst, mens andre af forskellige grunde bliver mindre og mindre. I 2011 viste forskning, at syv ud af 19 bestande var i nedgang.

Nogle bestande oplever stadig forholdsvis omfattende jagt og deres status er derfor usikker.

I fremtiden
Hvis de nuværende opvarmningstendenser fortsætter med uformindsket styrke, vil isbjørnen ifølge forskere være udryddelsestruet inden for de kommende 100 år.

I 2040 vil der ifølge forskere kun være sommerhavis i et mindre område ved Nordgrønland og det nordøstlige Canada og her vil isbjørnen altså fortsat kunne trives.

WWF betegner området som Last Ice Area og det kan du læse mere om her.
 
	© WWF
© WWF

Jeg er enormt fascineret af naturen i Arktis. Ikke mindst af isbjørnen, som om noget altid har været det mest kendte symbol på det store isdækkede område. Faktisk var isbjørnen et af de allerførste projekter, som WWF i Danmark kastede sig ud i, hvilket også endte med en stor sejr, da al kommerciel jagt på isbjørnen i 1973 blev forbudt. Men hvor det for fyrre år siden handlede om at få fredet isbjørnen, handler det i dag om at imødegå truslerne fra klimaforandringerne, der udgør den absolut største trussel mod isbjørnen og resten af den arktiske natur.

Gitte Seeberg, Generalsekretær WWF Verdensnaturfonden

 rel=
Polar bear status map 2013
© WWF