Rensdyr | WWF Denmark

Rensdyr rel=
Caribou cow and calves, Arctic National Wildlife Refuge, Alaska, United States
© Ken Madsen / WWF-Canada
Rensdyrets udbredelse højt mod nord har i historisk perspektiv beskyttet det mod industriel udvikling, men det er ved at ændre sig, som jagten på mineraler, råstoffer og olie når længere og længere mod nord.

Derfor er rensdyr vigtige

...for mennesker

Gennem tusindvis af år har rensdyr udgjort grundpillen i mange arktiske kulturers hverdag. Foruden brugen af kød og fedt, er skindet blevet brugt til tøj, telte og senge, senerne er blevet brugt til at sy og geviret er brugt til værktøj og husflid.
 • I Sverige, Finland og Rusland har de oprindelige befolkninger gennem årtusinder været afhængige af rensdyrene for at sikre indkomst, mad og tøj.
 • I Grønland, Canada og Alaska er rensdyr ligeledes en vigtig fødekilde for inuit, som også bruger skind og ben til mangeartede formål.

...for økosystemer

Når rensdyr græsser om sommeren, ændrer de sammensætningen af tundraens jord. Samtidig tilføjer deres afføring kvælstof til økosystemet.
Rensdyr og deres kalve er vigtigt bytte for mange af de arktiske kødædere, heriblandt ulve, isbjørne og kongeørne.

Trusler mod rensdyr

Klimaforandringer

Som Arktis bliver varmere og varmere, vil vegetationsmønstrene ændre sig. Derfor skal rensdyrene være klar til at skifte græsningarealer og tilpasse sig til nye udfordringer.

Opvarmningen betyder også, at industriel udvikling vil vinde frem og mase sig ind på rensdyrenes leveområde.

Overfangst

Uregelmæssige optællingerne af bestandene betyder, at jagtkvoterne måske ikke bliver opdateret hurtigt nok og at jagt dermed vil kunne lægge pres på bestande, der ellers tidligere var sunde.

Jagten er ureguleret i nogle områder

Forbedret infrastruktur og øget antal af snescootere gør det lettere at jage

De arktiske arter

 
	© Norbert Rosing / National Geographic Stock / WWF-Canada
WWFs arbejde i Arktis omhandler bl.a. følgende arter:
 1. Isbjørn
 2. Narhval
 3. Hvidhval
 4. Grønlandshval
 5. Sæler
 6. Rensdyr
 7. Hvalros
 8. Moskus

Støt WWF

Rensdyr Arktis 
	© Wim van Passel / WWF
 
 
	© WWF
© WWF