Sæler | WWF Denmark

Sæler rel=
Sæler på isflage ved den canadiske kyst.
© Chris Martin Bahr / WWF

De arktiske sæler

Sælen har i årtusinder spillet en afgørende rolle i Arktis.

Den har været essentiel for inuits overlevelse i de kolde polaregne. Her har den udgjort en stor del af kosten, mens også sælens skind og ben også er blevet brugt til beklædning mm.

Sælen har endelig en vigtig rolle i de arktiske økosystemer.

WWF fokuserer i Arktis primært på tre sælarter.

Det drejer sig om:

I dag er ovenstående sælarter ikke truet i Arktis og den grønlandske sælfangst er bæredygtig.

WWF arbejder for at sikre, at sælen heller ikke i fremtiden bliver truet og at de sæler, hvis formering er afhængige af havis, også i fremtiden har levesteder i Arktis.