Grønlandssæl | WWF Denmark

Grønlandssæl rel=
Harp seal (Phoca groenlandica); Magdalen Islands, Quebéc, Canada
© Chris Martin Bahr / WWF

Sælen, der findes i hobetal

Grønlandssæl er en mediumstor sæl, som findes i Nordatlanten og de arktiske have. Den findes langs hele den grønlandske kyst på nær de områder, hvor der er fast is ud for det nordligste Grønland.

Der findes anslået 11 millioner grønlandssæler på verdensplan, op mod ni millioner af dem menes af leve ud for Canadas østlige kyst.

Grønlandssælen lever i tæt samspil med pakisen, hvor ungerne fødes og vokser op. I ammeperioden, der varer 12 dage, tager ungerne mere end to kilo på om dagen.

Efter parringssæsonen er overstået, samles sælerne i store koncentrationer for at begive sig ud på den årlige vandring mod nord.

Langs Grønlands vestlige kyst, lever grønlandssæler primært af den lille fisk ammassat (lodde), krebsdyr og andre småfisk. Føden for sæler nord for den nordligt beliggende grønlandske by Upernavik består kosten primært af torsk og en slags tanglopper. Det er uvist, hvad kosten for sæler, der lever på Grønlands østkyst, består af.
 
	© WWF
© WWF

Vidste du det?

 
	© Kjell-Arne Larsson / WWF
Fakta om grønlandssæl

Kropslængde: Op til 200 centimeter
Kropsvægt: Op til 145 kilo
Bestand: 11 millioner

Afhængig af havis for at sikre reproduktion

Status, IUCNs rødliste: Least concern

En sæls opvækst

 
	© Staffan Widstrand / WWF
Grønlandssælens unge tager over to kilo på om dagen under ammeperioden.

I den periode øges vægten fra cirka 11 kilo til 36 kilo.

Sælungerne tilbringer de første seks uger af deres liv på isen.

Herefter begynder da at svømme og jage på egen hånd.