Ringsæl | WWF Denmark

Ringsæl rel=
Head of ringed seal above the water. Blomsterhalvøya, Spitsbergen (Svalbard) arctic archipelago, Norway.
© WWF / Sindre Kinnerød

Den mindste sæl

Ringsælen er den mindste af de sælarter, der lever i Grønland.

Ringsælen findes blandt andet i hele området rundt om Nordpolen, men ikke i områder med tyk, flerårig havis (fx i Det arktiske ocean og nord for Baffin Ø), der forhindrer dem i at lave og vedligeholde åndehuller i isen.

Ringsæler fordeler sig på fem underarter. Den arktiske ringsæl (Pusa hispida hispida) er langt den største gruppe og udgør en anslået bestand på omkring fem millioner.

Ligesom grønlandssæl er ringsæl afhængig af havis for at kunne formere sig. Landfast havis bliver betragtet som det mest afgørende habitat for ringsælens formering, men pakis er også vigtig.

Der fødes én sælunge pr. mor. Sælungerne fødes i forårsmånederne i små huler i dyb sne oven på isen. Disse huler er ekstremt vigtige for, at sælungen kan overleve sin første tid, ligesom hulerne også udgør et vigtigt helle for de voksne ringsæler om vinteren.

Hver hunsæl bygger flere huler, så hun kan flytte sit afkom rundt alt efter hvilke huler, der er blevet angrebet af rovdyr eller ødelagt af dårligt vejr.

En stor trussel mod ringsælen er isbjørn, men i kystnære områder er også polarræven en trussel mod ringsælen.

I Grønland lever ringsæler primært af torsk, lodder, krebsdyr og tanglopper, men ringsæl spiser også en variation af småfisk og blæksprutter.
 
	© WWF
© WWF

Vidste du det?

 
	© Chris Martin Bahr / WWF
Fakta om ringsæl

Kropslængde: Op til 180 centimeter
Kropsvægt: Op til 50-110 kilo
Bestand: Seks-syv millioner

Afhængig af havis for at sikre reproduktion

Status, IUCNs rødliste: Least concern