Et grønnere Grønland | WWF Denmark

Et grønnere Grønland rel=
Isfjelde i Grønland
© Rune Langhoff / WWF

Clean Greenland - Green Companies

I samarbejde med CSR Greenland arbejder WWF Verdensnaturfonden med en stribe grønlandske virksomheder om at begrænse deres miljøpåvirkning.
Clean Greenland – Green Companies er et treårigt projektsamarbejde mellem CSR Greenland og WWF Verdensnaturfonden støttet af Grønlands Selvstyre. 

I alt deltager seks virksomheder, nemlig Air Greenland, Royal Arctic Line, Nuup Bussii, GrønlandsBANKEN, Kalaallit Nunaata Brugseni og Grønlands Arbejdsgiverforening.

Projektet har til formål at bidrage til, at miljøbelastningen fra de deltagende virksomheder bliver mindre.

Det sker gennem opbygning af kapacitet i virksomhederne til at håndtere miljøindsatsen.

Fokus i projektets første år er på at oprette miljøteams i virksomhederne og gennemføre konkrete miljøtiltag, som kan betragtes som lavthængede frugter, der let kan skabe målbar effekt.

Projektet fokuserer samtidig på at hjælpe de deltagende virksomheder til at kommunikere deres miljøindsats og dens resultater til medarbejdere, kunder, myndigheder, medier og andre interessenter.

Målet er at sikre, at de deltagende virksomheder bliver trendsettere og præger udviklingen af de grønlandske samfund og den måde, vi ser miljøudfordringerne på.

Du kan læse om de forskellige virksomheders fremskridt i projektets første år i oversigten til højre, ligesom projektets første statusrapport, der er på dansk og grønlandsk, kan downloades.

Læs mere om projektet på www.csr.gl

 

Læs første statusrapport

Download og læs første statusrapport over Clean Greenland - Green Companies her: 

På dansk

På grønlandsk

En del af noget større

Projektet Clean Greenland – Green Companies er en integreret del af miljøkampagnen Saligaatsoq – Avatangiiserik, som gennemføres af CSR Greenland.

Den kampagne – der begyndte som en årlig oprydningsdag og som siden har udviklet sig til at bredere samarbejde – blev i 2014 nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris.

I dag er Saligaatsoq – Avatangiiserik et unikt offentligt-privat samarbejde, der fokuserer på at øge bevidstheden om Grønlands miljømæssige udfordringer og arbejder med vidensdeling, konkrete tværsektorielle projekter og holdningsbearbejdende kampagner.

Saligaatsoq – Avatangiiserik forener kræfterne fra offentlige myndigheder som Grønlands Selvstyre og landets kommuner, uafhængige organisationer og ikke mindst erhvervslivet. 

Tak til Grønlands Selvstyre

 
	© Rune Langhoff/WWF
Projektet Clean Greenland – Green Companies er støttet af Departementet for Miljø og Natur, Grønlands Selvstyre, gennem den såkaldte VEK-pulje, der rettes mod udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima.