Air Greenland | WWF Denmark

Air Greenland rel=
Air Greenland-fly i Upernavik
© Rune Langhoff/WWF

Sparer brændstof ved smartere flyvning

Air Greenland har reduceret sin CO2-udledning ved at flyve smartere. Besparelsen er for atlantflyvningerne alene på 140.000 kilo brændstof om året eller det der svarer til omkring 50 grønlænderes årlige udledning af CO2.

Det er ikke til at komme uden om hos Air Greenland: Flybrændstoffet.

Der skal installeres rigtig mange elsparepærer og spareskinner, for at det overhovedet kan måle sig med den gevinst man kan hente, hvis man nedbringer forbruget af flybrændstof.

Derfor er det også hovedfokusområdet for Air Greenland, der er en af de absolut største aktører i Grønland og som har en omsætning, der svarer til i omegnen af 20 procent af Grønlands bruttonationalprodukt.

Ved at indføre en politik for brændstofsbesparelser har Air Greenland alene på atlantflyvningen fra Kangerlussuaq til København sparet 140.000 kilo brændstof om året, hvilket svarer til en begrænsning i udledningen af CO2 på knap 450 ton om året.

Det er sket ved at fastlægge tre primære hastigheder, som piloterne skal følge. Den mest driftsøkonomiske og miljøvenlige er 81 procent af lydens hastighed og den følger piloterne nu altid, hvis flyet planlagte ankomst ligger inden for almindelig ankomsttid. Kun hvis man skal indhente tid på grund af indenrigsafgange i Grønland eller for at overholde crewtid må hastigheden hæves til henholdsvis 82 eller 83 procent af lydens hastighed.

Og det har altså givet så stor besparelse, at man nu kigger nærmere på, hvordan man også i indenrigsflyvningen kan spare både penge og CO2.

Men det er ikke kun brændstof, der fokuseres på. Air Greenland har i forbindelse med Clean Greenland – Green Companies lavet miljørapport og udarbejdet handlingsplaner for det videre arbejde:

- Det præger samfundet, når vi vælger at gå den ene eller den anden vej. Den erkendelse har vi gjort os. Der er nogle ting, der når vi gør det, kan få stor betydning for samfundet, siger HR Direktør Mads B. Christensen.

Air Greenland deltager derfor blandt andet i eksterne arbejdsgrupper om affaldshåndtering, mens de internt afprøver elbiler og følger miljøvenlige standarder ved nybyggeri, ligesom elsparetiltag er blevet sat i værk på kontorerne.

Det er nemlig vigtigt for selve Air Greenlands forretning, at Grønland i fremtiden har et godt, grønt image ud ad til:

- Vi sælger jo ikke flyveture, fordi nogen kan lide at flyve. Vi sælger flyveture, fordi der er nogen, der skal transporteres fra et sted til et andet; og for mange rejsende til Grønland er det store formål at komme op at se et land, der er rent og fint og med høj himmel. Og så nytter det jo ikke noget, at vi får et rygte for at være dem, der sviner mest. Historisk har man i Grønland, fordi naturen er så stor, været nogle skarn til at passe på den, og så mister vi forretning, hvis turisterne får en dårlig oplevelse. Vi er blevet bedre til at passe på naturen i dag, men der er stadig et stykke vej at gå, siger Mads B. Christensen.