GrønlandsBANKEN | WWF Denmark

GrønlandsBANKEN rel=
Solceller installeres på taget af GrønlandsBANKENs hovedkvarter i Nuuk, Grønland.
© GrønlandsBANKEN

Fokus på miljø er en god forretning

I GrønlandsBANKEN er det økonomisk sund fornuft at fokusere på miljø og energi. Når man tænker på miljøet, giver det nemlig gevinst i kroner og ører, lyder det.

I GrønlandsBANKEN handler miljøarbejdet både om omfattende energioptimering og miljøtiltag i bankens seks afdelinger. Men det handler også om at give kunderne attraktive muligheder for at gøre noget for miljøet.

Gennem bankens miljølån, som både private og virksomheder kan benytte, kan kunderne blandt andet finansiere renovering af boliger eller biler i energiklasse A.

- Folk, der bekymrer sig om miljøet, er folk, der tager større ansvar. Vi har en interesse i, at vores kunder har en god økonomi, og hvis man energioptimerer, sparer man penge i hverdagen. Det er godt for kunder, for miljøet og for os. På den måde kan miljøhensyn og økonomi sagtens gå hånd i hånd, siger administrationsdirektør og CSR-ansvarlig i GrønlandsBANKEN, Carsten Th. Pedersen. 

Men det er også vigtigt, at GrønlandsBANKEN selv er et godt eksempel for kunderne, mener Carsten Th. Pedersen. Og det er en af grundene til, at banken deltager i Clean Greenland – Green Companies.

Banken har i løbet af projektets første år formuleret og vedtaget en overordnet miljøpolitik og nedsat et miljøteam, som består af 12 personer ud af bankens i alt cirka 120 ansatte.

Teamet består af en fra hver af bankens fem filialer på kysten og syv personer fra hovedkontoret i Nuuk.

Miljøteamet har blandt andet brugt 2014 på at kortlægge organisationens miljøaftryk, så reduktionsmålene kan fastsættes for det kommende år.

- Projektet er en virkelig god mulighed for at blive systematisk omkring miljøarbejdet.   Det er med til at skærpe vores fokus på miljøudfordringerne, så vi løbende tænker miljøhensyn ind i vores aktiviteter, siger forretningsgangskonsulent og miljøkoordinator Camilla H. Haahr. 

I løbet af 2014 har GrønlandsBANKEN opsat solcelleanlæg i Nuuk, Aasiaat og Maniitsoq og snart følger filialen i Qaqortoq. I de filialer forventer banken at spare ca. 10 procent årligt på elforbruget.

- Vi kommer til at arbejde med mange forskellige former for miljøforbedringer fremover.  Hvis andre tiltag tilmed giver så markante besparelser som solcellerne, så gør det bestemt ikke noget, siger Carsten Th. Pedersen om iveren for at komme videre med flere miljøtiltag. 

Allerede nu har GrønlandsBANKEN en stribe områder, man vil arbejde videre med. Udover lokale initiativer, skal der nemlig også stilles krav til, at leverandørerne er miljørigtige og har en fornuftig CSR-politik.

- Der kommer et tidspunkt, hvor også vores kunder kræver, at vi gør en miljøindsats, og så er det godt at være på forkant, siger Carsten Th. Pedersen. 

Allerede implementerede miljøtiltag:
  • Intet madspild – al overskudsmad leveres til herberg for hjemløse
  • Solceller i tre af bankens filialer reducerer elforbruget
  • Løbende energirenovering af alle bankens bygninger optimerer indeklima og ressourceforbrug
  • Elbil til kundebesøg m.v. reducerer CO2-udledning
  • Videokonference og Lync-teknologi minimerer skibs- og flyrejser

Der er ikke nogen medarbejder i GrønlandsBANKEN, der er i tvivl om, at vi har en ambitiøs miljøprofil.

Carsten Th. Pedersen, administrationsdirektør