Kalaallit Nunaata Brugseni | WWF Denmark

Kalaallit Nunaata Brugseni rel=
Brugsenis største forretning ligger i Nuuk, Grønland.
© Rune Langhoff/WWF

Milliongevinst takket være strømbesparelser, solceller og mindre madspild

Allerede på et tidligt stadie i Clean Greenland – Green Companies har Brugseni høstet en milliongevinst på tiltag, der gavner miljø og klima.

Solceller på dagligvareforretninger rundt omkring i Grønland vil snart være et syn, den grønlandske befolkning skal vænne sig til.

Første solcelleanlæg blev opsat på Kalaallit Nunaanni Brugsenis butik i Maniitsoq i sommer og allerede efter få måneder, har det klimavenlige anlæg givet gevinst på bundlinjen. De første kilowatttimer er således solgt til Nukissiorfiit og elproduktionen er så høj, at solcelleanlægget, der har kostet 360.000 kroner, kan tjenes hjem på 3-4 år.

- Det er noget, der virkelig batter både CO2-mæssigt og på bundlinjen, siger Niels Mathiasen, økonomichef i Brugseni, og som ud over solcelleanlægget har iværksat en stribe elbesparende tiltag i kædens butikker.Det har allerede givet god gevinst og Brugseni har således sparet cirka én million på elforbruget i 2013 og formentlig helt op til 1,5 millioner i 2014 i forhold til 2012.

Særligt fordelagtigt er det fra både et klimamæssigt og økonomisk synspunkt at opsætte solceller i de byer, hvor strømmen kommer fra fossile brændsler og der altså ikke er vandkraftværker. Her er elektriciteten dyrere og det betyder, at man hurtigere kan tjene investeringen hjem.

Derfor er det planlagt, at Brugsenis butik i Narsaq og gerne en butik i en anden by, som de næste får solcelleanlæg i 2015.

For at holde fokus på, at der skal spares på elektriciteten, har Brugseni indført en månedlig konkurrence med præmier, hvor butikkerne konkurrerer om at spare mest på strømmen.

Samtidig har Brugseni på to år minimeret sit madspild med 25 procent. Det ser sket ved at fokusere på mindre udsmid gennem bedre disponering og ved at sætte datokritiske varer ned i pris, så de er attraktive at købe. Det har ført til en besparelse på én million kroner årligt og et betragteligt mindre CO2-fodaftryk.

Og det er netop den form for økonomisk gulerod, der kan være med til at udbrede CSR-arbejdet i Grønland, mener Niels Mathiasen, som ser frem det videre miljøarbejde og er tilfreds med projektet indtil videre:

- Selve projektet har sikret, at vi bliver holdt til ilden. Det betyder, at miljøarbejdet ikke går i glemmebogen. Det er med til at fastholde fokus.  Hvis ikke projektet holdt os fast, ville fokus være sluppet. Et sådan projekt er jo ikke en del af den direkte drift, så hvis ikke vi havde haft projektet, kunne det hurtig blive hverdag, hvor vi gør, som vi altid har gjort, siger Niels Mathiasen.

Han forklarer, at de millionstore besparelser, der allerede er sikret, bliver geninvesteret i butikkerne – og en del af beløbet bruges også til fremtidige miljøtiltag.

Yderligere klima- og miljøtiltag i Brugseni:
  • Kortlæggelse af energiforbrug
  • Skift til LED-pærer eller lavenergibelysning
  • Installeret tænd-og-sluk ure på køleelementer.
  • Opsat sparetæpper på køle- og frostrum, der minimerer varmetab. 
  • Investeret i pappresser – tjent hjem tre gange på et år.
  • Lyssensorer opsat på toiletter og i personalerum.

Det er et plus for miljøet at bruge solceller, da al vores el heroppe ellers kommer fra dieselgeneratorer. Samtidig er det et plus for butikken, da vi sælger overskydende el til elværket. 

Kaj O. Jensen, brugsuddeler i Maniitsoq