Jagt på råstoffer | WWF Denmark

Jagt på råstofferIsbjørn Arktis Dyr Norge Svalbard rel=
Two polar bear cubs (Ursus maritimus), Svalbard, Norway.
© Jon Aars / Norwegian Polar Institute / WWF

Den industrielle udvikling skaber nye udfordringer

Et intenst storpolitisk spil er i disse år i gang om Arktis. Når isen smelter bliver klodens nordligste område farbart. WWF's mål er at sikre naturen i regionen og at udviklingen af Arktis bliver så bæredygtig som muligt
Smeltende havis betyder nye handelsruter og nye muligheder for råstofudvinding og turisme. Store økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser er opstået i kølvandet på klimaforandringerne. De nye muligheder betyder samtidig store miljø- og naturmæssige udfordringer.

Olie, gas og mineraler

I takt med at udvindingen af mineraler, olie og gas i Arktis tager fart, skaber det pres på den arktiske natur. Både fordi industrielle aktiviteter skaber forstyrrelser i områder, hvor der før var ro. Men også fordi den stigende industrialisering øger risici for uheld og udslip. Især risikoen for olieudslip kan være en alvorlig trussel mod den arktiske natur, der kun langsomt regenererer efter en forurening.

Oprydning i isfyldt farvand

Det er vanskeligt at opsamle al olie ved spild. Og forholdene i Arktis – med storme og høje bølger, isfyldte farvande og lange perioder med mørke – gør det særligt svær at rydde op efter et eventuelt oliespild.

Teknologien er i dag ikke på plads til at sikre en god oprydning, og derfor er vores fokus på at undgå oliespild.

WWF arbejder for, at Arktisk Råd skal fastsætte retningslinjer for efterforskningsaktiviteter i Arktis.

 
	© WWF
© WWF

Fremskredne projekter

 
	© Rune Langhoff / WWF
JERN: Det britiske mineselskab London Mining er langt i processen med at planlægge en gigantisk jernmalmsmine i Isukasia i Godthåbsfjorden ved Nuuk. Kinesiske investorer og kinesisk arbejdskraft er på tale.

SJÆLDNE JORDARTER, URAN: Australske Greenland Minerals and Energy planlægger multimine i Kvanefjeld ved Narsaq i Sydgrønland. 

SJÆLDNE JORDARTER: Australske Tanbreez vil udvinde sjældne jordarter fra fjeldkomplekset Kringlerne ved Narsaq i Sydgrønland. Her er der kun uranforekomster små mængder. 

OLIE, GAS: Skotske Cairn Energy har siden 2010 gennemført efterforskningsboringer efter olie og gas ud for Vestgrønland. De har fundet spor efter olie og gas, men fortsat ikke i kommercielle mængder.