Natur i balance | WWF Denmark

Natur i balanceMoskus Okse Dyr Arktis rel=
Muskox (Ovibos moschatus), Ellesmere Island, Nunavut, Canada, Arctic.
© Staffan Widstrand / WWF

Projekt RACER

Hvilke økosystemer vil bukke under for klimaforandringerne - og hvilke er i stand til at modstå det enorme pres? Det var et af hovedspørgsmålene i WWF's arktiske projekt RACER.
Ideen med projektet var at se på arktiske økosystemers modstandsdygtighed overfor klimaforandring.

Formålet med RACER

Formålet vaar at identificere kilderne til modstandsdygtighed i de arktiske økosystemer. Fokus var på områder med høj diversitet og høj produktivitet.

For at bevare Arktis’ enestående habitater og disses planter og dyr - og samtidig bevare den natur som menneskene i Arktis er afhængige af - er det nødvendigt at forstå og beskytte disse særlige områder.

Højproduktive områder er især vigtige i denne sammenhæng, da det er her man eksempelvis finder store bestande af fisk eller store flokke af rensdyr.

To RACER-studier i Grønland

WWF i Danmark producerede i forbindelse med projektet to RACER-studier, der fokuserer på henholdsvis område til havs og til lands. 

Første skridt var at identificere og kortlægge områder, hvor der er en høj produktivitet set i forhold til andre områder. Det næste skridt var at vurdere, hvordan klimaforandringerne vil påvirke områder med høj produktivitet og rigt dyreliv. 

Vores RACER-arbejde er støttet af Mars Nordic.

Læs den første RACER-rapport her.

Læs den anden RACER-rapport her.