Sådan arbejder vi | WWF Denmark

Sådan arbejder viIsbjørn Grønland Arktis Klimaforandringer rel=
Polar Bears (Ursus maritimus) play-fighting, Churchill, Canada, Arctic.
© Staffan Widstrand / WWF

WWF beskytter den sårbare arktiske natur

Alles øjne er rettede mod Arktis i disse år. Udvindingen af olie og mineraler gør den sårbare region endnu mere udsat. WWF arbejder for at understøtte en bæredygtig udvikling i området.
Som en del af klimaforandringerne stiger temperaturen i Arktis dobbelt så hurtigt som for planeten som helhed. Endvidere skaber de store internationale geopolitiske interesser og interessen for områdets rige forekomster af olie og mineraler nye forstyrrelser, der vil ramme dyrelivet i området.


Vi arbejder primært med:

  • Politisk påvirkning

Målet er at sætte beskyttelse af natur og miljø og bæredygtig udvikling højt på den politiske dagsorden. Det sker bl.a. gennem aktiv deltagelse i internationale klimaforhandlinger og gennem en konstruktiv og respektfuld dialog med beslutningstagere i de arktiske lande. Vi er blandt andet i dialog med de grønlandske myndigheder om fremtidige fælles projekter og er permanent observatør i Arktisk Råd.

Læs mere om vores klimapolitiske arbejde
 
  • Forskning

Hvis Arktis skal gå en stabil fremtid i møde, skal der ske en mere bæredygtig udnyttelse af arktiske ressourcer. Det arbejder WWF for ved at støtte og igangsætte forskning i Arktis, der undersøger, hvordan dette bedst bliver gjort. Blandt andet har WWF internationale programmer for isbjørn og narhval.

Læs mere om WWF's projekt "RACER" 
 
  • Samarbejde med oprindelige folks organisationer i Arktis.

Sammen med den grønlandske del af inuit-organisationen ICC (The Inuit Circumpolar Council) har WWF Verdensnaturfonden igangsat et fælles projekt om offentlige høringer og borgerinddragelse i beslutningsprocesser vedrørende storskalaindustri i Grønland. Med projektet ønsker vi at sætte et fokus på, hvad vi kan lære af erfaringer med industri i Grønland og øvrige arktiske lande.

Projektet er støttet af Villumfonden.

Læs mere om samarbejdet med ICC