Scenarier for oliespild i Grønland | WWF Denmark

Scenarier for oliespild i GrønlandI takt med Arktis bliver varmere, og havisen skrumper, vokser skibstrafikken og mulighederne for udvinding af råstoffer til havs.

Dermed vokser risikoen for olie-udslip desværre også. Men hvor slemt ville det egentlig se ud, hvis uheldet er ude? WWF har fået modelleret scenarier over oliespild ud for Grønland, der viser, hvor langt olien vil sprede sig, og hvilken skade den vil gøre på naturen og dyrelivet.

På de to sider herunder viser vi to mulige scenarier: En olieboring i Melvillebugten, der springer læk og et krydstogtskib i Diskobugten, som støder på grund.