Et krydstogtsskib går på grund ved Diskoøen | WWF Denmark

Et krydstogtsskib går på grund ved Diskoøen rel=
Et kystogtskib i Ilulisat havn
© Global Warming Images / WWF

Krydstogtturisme i Grønland er stadig stigende. Grønlands Selvstyre ønsker at udvikle turismeindustrien og har en målsætning om, at turismen skal fordobles frem mod 2040.

Diskobugten er i dag omdrejningspunkt for turismen i Grønland, og en stor andel af de krydstogtskibe, der besøger grønlandsk farvand hver sommer, stævner mod Ilulissat og Diskoøen. Den arktiske sommer er kort, og turismesæsonen er derfor kort og intensiv: I månederne juli, august og september besøger omkring 240 krydstogtskibe hvert år den lille by Qeqertarsuaq på Diskoøen.

For mere end 10 år siden var det nær gået galt, da MS Quest grundstødte i et lavvandet område ved Qeqertarsuaq. Til alt held kom ingen mennesker til skade, og der blev ikke slået hul på skibet. Men uheldet skabte bekymringer blandt de myndigheder, der bærer ansvaret for redningsindsatser og oprydning af olie til havs.

Det scenarie, vi har modelleret, viser et spild fra et stort krydstogtskib, der grundstøder. I scenariet flyder olien i 12 timer inden ulykken standses, og skibet mister i disse timer 10 % af tankenes indhold. Det er antaget, at skibet sejler på en af de tungere brændstoftyper (Intermediate Fuel Oil, IFO 180).

Se mere om, hvordan olien vil sprede sig i dokumentet til højre. 

WWF arbejder for en bæredygtig udvikling i Arktis, hvor der er balance imellem udviklingen af nye økonomiske aktiviteter og beskyttelse af naturen. Naturen i Arktis er særlig sårbar over for olieforurening, og der er store udfordringer i at sikre et effektivt beredskab til håndtering af større oliespild på grund af det spredte bosætningsmønster, de store afstande og is- og vejrforholdene.

Vores anbefaling er, at man i Grønland sætter beskyttelse af havmiljøet højt på agendaen og får styrket beredskabet til håndtering af oliespild, men også at man får fremtidssikret forvaltningen af især skibstrafikken, da forventningen er, at transporten af varer og forsyninger til søs, fiskeri, transport af mineraler og også passagertransport vil fortsætte med at stige. I redskabskassen er nye søkort for at øge sikkerheden til søs, regulering af de områder, der er mest sårbare over for skibstrafik og et forbud imod de mest forurenende olietyper. 
 
	© Global Warming Images / WWF
Olietønder på tundraen nær Ilulisat
© Global Warming Images / WWF
 
	© Scott Dickerson / WWF-US
Opsamling af olie
© Scott Dickerson / WWF-US