Naturskånsom fisk - fra hav til tallerken | WWF Denmark


 
	© FSK

Naturskånsom fisk

Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken

Et hav i balance. Det er målet med projekt ’Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken’, hvor WWF Verdensnaturfonden arbejder sammen med bl.a. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Langø Fiskeriforening og Fiskerikajen Aps for at udvikle bæredygtigt og skånsomt kystfiskeri.


Filmen med engelske undertekster/The film with English subtitles.

Projekt ’Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken’, som er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, er et unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab vise vejen for, at det naturskånsomme fiskeri bliver funktionelt, smidigt og kosteffektivt forankret i hele forsyningskæden – fra fiskere til forbrugere.

Målene er bl.a. at forbedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft og øge de danske forbrugeres viden og efterspørgsel af naturskånsom fanget fisk.
 
	© The Vellux Foundations Villum Fonden - Velux Fonden
 
	© FSK
Fiskerkutteren Jamsek er hjemhørende i Vedbæk
© FSK

Kontakt

Vision: Et hav i balance 

- Vores vision er et hav i balance. Vi ønsker at vise vejen for fremtidens kommercielle fiskeri i Danmark - et fiskeri, hvor havets naturressourcer anvendes bæredygtigt og langsigtet og hermed bidrager til, at havet omkring Danmark igen blive fyldt med liv og sunde og robuste fiskebestande til glæde for nuværende og fremtidige generationer, siger Susanne Amsinck, der er WWF Verdensnaturfondens leder af projekt ’Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken’. 
 
- Vores mål er at skabe et kosteffektivt naturskånsomt fiskeri i udvikling og vækst og herved styrke de lokale fiskersamfund med de blå kuttere som omdrejningspunkt. Gennem de sidste 10 år er erhvervsfiskeriet i mange mindre danske havne lukket ned. Den udvikling ønsker vi at vende. Vi vil ganske enkelt give kystfiskerne noget at leve af igen, siger Susanne Amsinck. 
 

Vi viser vejen for fremtidens kystfiskeri 

Med Langø havn og Korsør havn som master-model og Fiskerikajen Aps som stærk kommerciel partner vil WWF Verdensnaturfonden vise vejen for et kosteffektivt fiskeri, der er kendetegnet af en stærk og effektiv forretningsmodel og et simpelt set-up, som nemt kan kopieres af andre mindre havne.

Langø er et klassisk eksempel på den store udfordring, som mange kystfiskere i Østdanmark står over for i dag, hvor deres fisk ikke kan afsættes eller forarbejdes lokalt, men i stedet fragtes til Vestjylland, hvor de puljes med andre fisk, og fiskenes sporbarhed dermed tabes. Fiskernes omkostninger øges, og en unik historie mistes.

- Den situation ønsker vi at ændre ved bl.a. at opbygge lokale fiskeforarbejdnings- og opbevaringsenheder i Østdanmark. Vi vil bevise, at skånsomt og bæredygtigt kystfiskeri kan blive til en sund og overskudsgivende forretning for den enkelte erhvervsfisker, siger Susanne Amsinck. 
 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri repræsenterer de kystfiskere, der fisker naturskånsomt. Foreningen er landsdækkende og arbejder for store som små. Fra medlemmer i Langø i syd til medlemmer i Thorupstrand Kystfiskerlaug i nord. 
 
Projekt ’Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken’ løber over tre år og er støttet med godt 7,7 millioner kroner af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Download WWF's Fiskeguide

 
	© WWF

Det gør vi i projektet:

  • skaber politisk bevågenhed om kystfiskeriets vilkår og situation.
  • udvikler lokale fyrtårne for kystfiskeri, hvor fisk landes og forarbejdes lokalt og distribueres hurtigt og effektivt videre til kommercielle aftagere.
  • styrker forbrugerbevidstheden og oplyser om værdien af et bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri og en unik dansk havnatur gennem events, kampagner, film og presse.
  • udvikler det kommercielle marked for afsætning af skånsomt fanget fisk.