WWF-alarm: Bestanden af sværdfisk i Middelhavet ved at kollapse | WWF Denmark

WWF-alarm: Bestanden af sværdfisk i Middelhavet ved at kollapseNyhed lagt på den 11 november 2016   |  
Sværdfisk Fisk Fiskeri Hav MSC
WWF opfordrer ICCAT til at lave en ambitiøs genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
WWF opfordrer Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) til at vedtage en ambitiøs genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet.

ICCAT, der tæller 48 fiskerinationer og EU, mødes mandag til et ugelangt møde om sagen i Portugal.

- Sværdfisken i Middelhavet er i alvorlig fare. Fangsterne af sværdfisk er faldet med næsten 50 procent i de sidste tyve år. Mange unge sværdfisk fanges før de kan reproducere sig - og dermed sikre artens overlevelse. Vi må ikke gentage de fejl, der næsten var ved at udrydde den blåfinnede tun, siger WWF Verdensnaturfondens programleder for fiskeri og aquakultur, Christoph Mathiesen.

- Der er behov for en hurtig indsats for at vende tilbagegangen i bestanden. ICCAT må vedtage en ambitiøs genopretningsplan for Middelhavets sværdfisk - sådan at bestanden bringes tilbage til bæredygtigt niveau, understreger Christop Mathiesen.

EU’s fiskeriflåde – med Portugal, Spanien og Grækenland helt i top – står for 75 procent af den samlede sværdfisk-fangst i Middelhavet.

WWF opfordrer på den baggrund EU og de store EU-fiskerinationer til mærkbart at reducere fangsten af sværdfisk – så bestanden kan komme sig.

Blåfinnet tun i bedring
WWF noterer med glæde at bestanden af den blåfinnede tun i Middelhavet er i bedring.

- WWF er dog imod en udvidelse af fiskeriet af blåfinnet tun i Middelhavet. Ud fra et forsigtighedsprincip foreslår vi en fastholdelse af den nuværende kvote på 23.155 tons i 2017. Det har helt tydeligt vist sig, at det kan betale sig at holde igen, siger Christoph Mathiesen.

WWF er også bekymret for hajerne – særligt blåhajer og kortfinnede makohajer, som er sårbare over for overfiskeri.
 
- WWF opfordrer medlemmer af ICCAT til at etablere langsigtede forvaltningsplaner for fiskeriet af disse arter. ICCAT bør ligeledes nå til enighed om et forbud mod fjernelse af hajfinner, og forbedre håndhævelsen af eksisterende forbud mod at bringe hajerne i land uden finner, understreger WWF-programleder Christoph Mathiesen.

Støt verdens have: Bliv WWF Havpartner nu.
Sværdfisk Fisk Fiskeri Hav MSC
WWF opfordrer ICCAT til at lave en ambitiøs genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF Forstør
Bestanden af blåfinnet tun er i bedring i Middelhavet. WWF opfordrer dog til, at den nuværende fangstkvote fastholdes.
© © Wild Wonders of Europe /Zankl / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus