I Grønland må skibene stadig svine – vil politikerne ændre på dette med ny havmiljølov? | WWF Denmark

I Grønland må skibene stadig svine – vil politikerne ændre på dette med ny havmiljølov?Nyhed lagt på den 27 april 2017   |  
"Arching" icebergs, Greenland.
© Wim van Passel / WWF
Grønland er bagud de andre arktiske lande, når det gælder om at begrænse luftforurening fra skibe. Men den nye havmiljølov, som Inatsisartut førstebehandler i dag, kan ændre på dette

Inatsisartut (Landstinget) skal både behandle forslag til ny grønlandsk havmiljølov og forslag om, at Selvstyret tilslutter sig den nye danske havmiljølov om den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.

I begge lovforslag gives der hjemmel til at stille krav om, hvilken slags brændstof skibe i grønlandsk/dansk farvand må bruge – f.eks. at forbyde brug af den stærkt forurenende brændstoftype Heavy Fuel Oil (HFO), som udgør over 75 % af den samlede mængde brændstof ombord på de skibe, der sejler i Arktis.

- Der er et stort behov for at få opdateret de nuværende regler - særligt i lyset af den stigende skibsaktivitet i havet ud for Grønland. Det er godt, at lovrammen giver mulighed for at indføre forbud mod HFO, som er skibstrafikkens største miljøbelastning, og som også er stærkt skadeligt på sundhed og klima. Men hvis der ikke sættes handling bag, er det jo ligegyldigt, siger seniorrådgiver hos WWF Verdensnaturfonden Mette Frost.

Grønland bagud
Grønland er i forvejen bagud i forhold til landene omkring sig. Grønland har endnu ikke tilsluttet sig den del af IMO’s konvention om skibsforurening (MARPOL-konventionen, Annex VI), der netop handler om at begrænse luftforurening fra skibe (IMO er FN's søfartsorganisation). Dette i modsætning til bl.a. Canada, USA, Rusland, Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark og Færøerne.

I store dele af Svalbard og i Antarktis har HFO været forbudt i flere år. IMO’s polarkode anbefaler, at man ikke anvender HFO i Arktis, men der er intet egentligt forbud.
 
- For det første bør Grønland se at komme på omgangshøjde med de øvrige lande og ratificere den internationale konvention. For det andet bør Danmark og Grønland benytte sin plads i IMO til at arbejde aktivt for at få indført et HFO-forbud, der gælder alle skibe i Arktis, så vi kan passe bedre på både naturen og de mennesker, der lever her i regionen, lyder det fra Mette Frost.

Fakta om HFO
HFO har en høj udledning af alvorligt sundhedsskadelige stoffer som bl.a. svovldioxid og partikler. Dertil kommer, at sodpartikler (black carbon) fra HFO accelererer isafsmeltningen. Forskning har vist, at sod er skyld i en tredjedel af den opvarmning, Arktis oplever. Endelig er HFO så godt som umuligt at rydde op, hvis uheldet er ude, dels fordi HFO nedbrydes ekstremt langsomt især i kolde egne. Et HFO-udslip er desuden 50 gange giftigere for fisk end udslip af medium og let råolie. 
"Arching" icebergs, Greenland.
© Wim van Passel / WWF Forstør
Mette Frost, WWF Verdensnaturfondens seniorrådgiver Grønland og Arktis: HFO-forbud bør gælde alle skibe i Arktis.
© Rune Langhoff Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus