WWF tagger blåfinnede tun i danske farvande | WWF Denmark

WWF tagger blåfinnede tun i danske farvandeNyhed lagt på den 14 august 2017   |  
Atlantisk blåfinnet tun
© © Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF
Efter 50 års fravær er den blåfinnede tun på vej tilbage i danske farvande. Nu vil WWF sammen med danske og svenske forskere for første gang i Skandinavien sætte satellit-mærker på kæmpetunene.

Den blåfinnede tun forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, men bliver nu observeret hyppigere og hyppigere i Skagerrak og det nordlige Kattegat. Kæmpefisken er en af verdens mest eftertragtede – især af sushi-restauranter - og bliver solgt for svimlende beløb på det japanske marked. Det har betydet rovdrift på flere tunbestande, som er blevet presset helt i bund og har været tæt på udryddelse.

Nu vil WWF i samarbejde med DTU Aqua, svenske forskere og sportsfiskere mærke blåfinnede tun med avancerede satellit-tags, som indsamler data om fiskens færden. Det er første gang, blåfinnede tun bliver tagget i Skandinavien. Mærkningen vil ske næste gang, tunen lægger vejen forbi Danmark, hvilket forventes at blive i september.

Planen er at erfarne sportsfiskere nænsomt indfanger 20 tunfisk, påsætter mærkerne og sætter dem fri igen. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i Danmark, men forskningsprojektet har fået dispensation.

Formålet er at undersøge, hvorfor tunen oftere og oftere ses i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden. De videnskabelige resultater vil forhåbentlig hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed påvirker tunens opholdssteder og vandringsmønstre.

Forsvandt sporløst i 1960'erne

- Det er fantastisk, at den blåfinnede tun nu bliver set i Danmark, og det skyldes formentlig, at bestandene har fået det bedre. Nu skal vi blive klogere på, hvordan vi passer godt på tunen i Danmark, så vi ikke gentager fejlen med overfiskeri. Vi skylder tunen at tænke os bedre om denne gang, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Fra 1920'erne frem til 1960'erne blev der nemlig landet blåfinnede tun i tusindtal både omkring Skagen og i Øresund. Herefter forsvandt den sporløst fra de danske have – sandsynligvis på grund af overfiskeri ikke bare i Danmark, men også i Atlanterhavet og Middelhavet.

Den atlantiske blåfinnede tun, som kan blive over tre meter lang og veje op til 680 kilo, findes i store dele af Atlanterhavet. Bestanden er delt op i en vestlig bestand, som gyder i Den Mexicanske Golf, og en østlig bestand, der gyder i Middelhavet.

Under mærknings-aktionen vil der også tages vævsprøver af fiskene, som bl.a. skal fastslå, hvilken af de to atlantiske bestande, tunene i Danmark kommer fra.

De seneste år har den østlige bestand været i bedring på grund af lavere fiskekvoter og strengere kontrol af ulovligt fiskeri. Bestanden er dog stadig lille og forvaltningen af fiskeriet skal forbedres og her skal mærkningsprojektet blandt andet hjælpe til.

- Tunen hører hjemme i de danske farvande som et absolut top-rovdyr på linje med løven på den afrikanske savanne. Når tunen kommer tilbage, beriger vi dermed ikke bare den danske natur - vi genopretter samtidig de naturlige fødekæder i vores farvande, siger Bo Øksnebjerg.

 
FAKTA om projektet:
  • Projektet undersøger blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat og Øresund.
  • Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017 - med denne tagging kan tunens færden følges.
  • WWF samarbejder med Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) i Spanien og DTU Aqua i Danmark, der leder projektet.
Atlantisk blåfinnet tun
© © Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF Forstør
Bo Øksnebjerg - generalsekretær
© Jesper Edvardsen Forstør
Tunstime i Middelhavet
© © Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus