WWF rystet over massivt ulovligt ålefiskeri | WWF Denmark

WWF rystet over massivt ulovligt ålefiskeriNyhed lagt på den 15 november 2012   |  
Ål Fiskeguide
ÅL
© WWF
Knap 500 ulovlige ålefælder er blevet afsløret af fiskerikontrollen i Kertinge Nor på Fyn på kun en måned. Det rekordhøje antal chokerer selv de mest erfarne og garvede fiskeriinspektører, og vicefiskeinspektør Claus Wille siger til Fyens Stiftstidende, at han aldrig har oplevet noget lignende i sine 25 år som kontrollør.

Selvom fiskerikontrollen er massiv til stede i området, bliver der alligevel fundet ulovlige garn, der tyder på, at nogle fiskere bryder loven. Og det er ifølge WWF yderst kritisabelt, da ålen er en af verdens mest truede fisk:

Ålen er stærkt udrydningstruet, og bestanden er i dag helt nede på få procent. Ifølge det Internationale Havundersøgelsesråd fortsætter ålebestanden med at falde med alarmerende hast, så vi er nødt til at handle nu, hvis ålen også i fremtiden skal svømme i vores farvande,” forklarer Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

WWF har derfor sammen med tre andre miljøorganisationer sendt en opfordring til fødevareminister Mette Gjerskov ( S) om et fuldt stop for ålefiskeri, indtil bestanden er kommet sig og Danmark kan leve op til EU's handlingsplan for, hvor mange ål der skal slippe ud i havet.

Det ulovlige fiskeri, der er opdaget på Fyn, er stærkt bekymrende, da det formentlig kun er toppen er isbjerget. Når der fiskes ulovligt i så massive mængder, som vi ser her, så bliver det helt umuligt for myndighederne at kontrollere, hvor mange ål der bliver fanget – og dermed lave langsigtede forvaltningsplaner,” siger Gitte Seeberg, der derfor mener, at et totalt ålestop er helt nødvendigt.

Fiskerikontrollen er helt afgørende for at sikre den truede ål, men myndighederne kan selvsagt ikke kontrollere alle områder hele tiden, så et totalt åleforbud vil være langt nemmere at forvalte.”

Fritidsfiskerne – også kaldet det rekreative fiskeri – står får næsten 15 procent af den samlede ålefangst herhjemme, hvilket svarer til mere end 80 ton ål om året. Ifølge Gitte Seeberg udgør fritidsfiskerne derfor en langt større trussel mod ålen, end man umiddelbart skulle tro, da den reelle fangst formentlig er langt højere, end de officielle tal viser.

Det er derfor helt nødvendigt at få afklaret, hvem de ulovlige fiskere er, så vi kan få sat en stopper for den massive ulovlige fangst af ål. Der er brug for mere gennemsigtighed, så myndighederne kan komme til bunds og få klarlagt omfanget af ulovlighederne og stille de relevante personer til ansvar,” understreger Gitte Seeberg.

FAKTA: WWF anbefaler totalt ålestop

Ålen blev i 2009 år optaget på CITES liste over truede dyrearter. Det betyder, at al international handel med ål bliver overvåget – men der er endnu ikke tale om et forbud. WWF anbefaler et totalt stop for fiskeri af ålen, indtil bestanden har det bedre. Samtidig er der brug for intensiv forskning, der kan være med til at genskabe en bæredygtig ålebestand.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus